Okul Öncesi 1. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı

20..-20.. Eğitim Öğretim Yılı 1.Dönem 1.Zümre Toplantı Tutanağıdır

 

Tarih  : ………………….

Yer     :……………………….

 

Gündem Maddelerinin Görüşülmesi

 

 1. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ardından Müdür Yardımcısı …………. tarafından açılış konuşması yapıldı. Yeni eğitim öğretim yılının başarılı bir şekilde geçirilmesi temennisinde bulunuldu. Yoklama alındı ve gündem maddeleri okunarak toplantıya başlanıldı. ……………….; başarılı bir öğretim dönemi dilekleriyle toplantının açılışını yaptı. Gündem maddeleri okunarak eklenmesi veya çıkarılması gereken madde olup olmadığı soruldu. Yeni bir madde teklif edilmediği için maddelerin görüşülmesine geçildi.
 2. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu maddeleri ………………….. tarafından okundu.
 3. ………………, okul öncesi eğitimi programında yer alan Atatürk ile ilgili amaç ve kazanımları okudu.
 4. ……………….; Atatürkçülük konularının özellikle ana sınıfında etkin bir şekilde ele alınmasını ve amacına uygun olarak işlenmesinin uygun olacağını söyledi. Böylece Atatürk çeşitli yönleriyle anlatılmış ve Atatürkçülük kavratılmış olacaktır dedi.
 5. ………………………..; Yoğun bir şekilde konuların Atatürk ile ilişkilendirilmesini ve Atatürk’ü sevdirici, meraklandırıcı etkinliklere yer verilmesini söyledi. Bu etkinliklerle öğrencilerde Atatürk sevgisinin oluşacağını ifade etti. Atatürk ile ilgili çizgi filmler seyrettirilerek bu sevginin daha da kalıcı olacağı dile getirildi.
 6. ……………………; anasınıfında Atatürkçülük konularının işlenmesinin kalıcı etkiler yapılacağını ekledi. Bu amaç ve kazanımlarla yönelik eğitim etkinlikleri düzenlenmesi gerektiğini söyledi.
 7. ………………………….. planların bilgisayarda veya elle yazılmasının öğretmenlere bırakılmasını talep etti.
 8. ………………. günlük planlar hazırlanırken belirli gün ve haftalarla ilgili konulara yer verileceğini ekledi. Planların hazırlanmasında öğrencilerin gelişim özellikleri ve hazır bulunuşlukları göz önünde bulundurularak araçlar ve içeriklerin birbiriyle uyumlu etkinliklerin düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Planların sadece yazıda kalmamasını konuların anlatımında planlara uyulmasını söyledi.
 9. ……………………. kullanılacak yıllık ve günlük planların; 5 yaş grubunun seviyelerine uygun, ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte olması gerektiğini belirtti.
 10. …………………….belirli gün ve haftaların öğrencilerin seviyeleri de göz önünde bulundurularak mutlaka kutlanmasının ve bununda planlarda belirtilmesinin gerekliliğini ifade etti.
 11. ……………………………. resmi evrakların eksiksiz bir şekilde hazırlanıp en kısa zamanda bir dosya tutulması veya var olan dosyanın zenginleştirilmesi gerektiğini belirtti.
 12. ……………… bu konuda karşılıklı yardımlaşmanın verimli olacağını ifade etti.
 13. …………….. öğrencilerin okulda öğrendikleri davranışların evde de pekiştirilmesinin daha verimli olacağını ifade etti. Gerek öğrencilerin davranışlarını pekiştirmek gerekse onları evde de takip edebilmek amacıyla evlere haftalık öğrenci takip formu gönderilmesi yararlı olacağını belirtti.
 14. ………….eğitim öğretim faaliyetlerinin düzenli bir şekilde ve daha yararlı olması açısından okul aile işbirliğinin düzenli olarak sağlanması ve ailenin eğitime daha etkin katılmasının gerekliliğini ifade etti.
 15. ………………… öğrencilerin beslenme yaparken gereken özeni göstermeleri, yemek masalarının altını ve üstünü temiz kullanmaları konusunda gereken önemin gösterilmesini söyledi.
 16. ………………… günlük beslenme listesini çocukların damak tadına uygun, besleyici gıdalardan seçilmesi gerektiğini söyledi.
 17. …………………… öğretmenlerin beslenme öncesi ve sonrası yapılacakları bizzat uygulayarak öğrencilere örnek olması gerektiğini ve yapılan günlük veli sohbetlerinde bu konuda ailenin de bilgilendirilerek desteğinin alınmasını ifade etti.
 18. Müdür Yardımcısı ……………… 2013-2014 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ederek toplantıyı bitirmiştir.

 

……………….                                                                    ……………………..

Anasınıfı (E) Şubesi                                                  Anasınıfı (H) Şubesi

 

 

………………………                                                           ……………………

Anasınıfı (A) Şubesi                                                  Anasınıfı (F) Şubesi

 

 

…………………….

Müdür Yardımcısı

Uygundur

………………..

Okul Müdürü

2,379 total views, 0 views today

Paylaşabilirsiniz
Share

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

UA-51536771-1