Gelişim Raporu Örnekleri

Okul Adı                                :

Öğretmenin Adı ve Soyadı   : 

Rapor Tarihi                         : 24  / 01  /  2014

Çocuğun Adı ve Soyadı       : Burak

Çocuğun Doğum Tarihi       : . . . / . . . /  20. …

Cinsiyeti                                 : Erkek

Okula Başlama Tarihi          : 16  / 09 /  2013

 

Motor Gelişim: Burak yer değiştirme hareketlere uygun ısınma ve soğuma hareketlerini rehber eşliğinde yapar. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. Malzemeleri istenilen şekilde keser yapıştırır ancak yardım ile katlayabilir.değişik malzemeler kullanarak resim yapabilir.

 

Bilişsel Gelişim: Burak nesneleri sayar. Nesnelerin rengini, şeklini, büyüklüğünü söyler. Nesne veya varlıkların özelliklerini yardım ile birebir eşleştirebilir. Geometrik şekilleri tanır. Uzun süre dikkatini toplamakta biraz zorlanır.

 

Dil Gelişimi: Burak konuşurken sesini uygun kullanır. Ancak bazen ses tonunu ayarlamakta zorlanıyor. Bu gibi durumlarda daha sakin ve ses tonunu alçaltarak konuşmaya yönlendirilmelidir.

 

Sosyal ve Duygusal Gelişim: Kendi özelliklerini tanır. Adı ve soyadı sorulduğunda söyleyebilir ancak yaşı sorulduğunda yardımla söyleyebilir. Ailesiyle ilgili özellikleri tanır. Anne ve babasının isimlerini söyler ancak cep telefonu ve ev adresini yardımla söyleyebilir. Değişik ortamlarda kurallara uyulması gerektiğini bilir ancak kurallara uymaz.

 

Özbakım Becerileri: Giysilerini çıkarır ve kendisi giyer. Öğün zamanlarında yemeklerini yer. Burak kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler ancak kendini tehlike ve kazalardan koruyamaz.

 

Görüş ve Öneriler:  Çocuğunuza evde hikayeler okuyarak sözcük dağarcığını geliştirebilir. Bilmediği kelimeleri açıklayabilirsiniz. Okuduğunuz hikayeyle ilgili sorular sorarak canlandırma yapmasını isteyebilirsiniz. Başarılarının devamını dilerim…

 

 

 

Okul Adı                                :

Öğretmenin Adı ve Soyadı   :

Rapor Tarihi                         : 24  / 01  /  2014

Çocuğun Adı ve Soyadı       : Furkancan

Çocuğun Doğum Tarihi       : . . . / . . . /  20. …

Cinsiyeti                                 : Erkek

Okula Başlama Tarihi          : 16  / 09 /  2013

 

Motor Gelişim: Furkancan bireysel olarak koşma ve yürüme hareketlerini gerçekleştirebilir ancak yönergelere uygun olarak yürüme ve koşma hareketlerinde yardıma ihtiyaç duyar. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Daha çok soyut resimler yapmaktan hoşlanır. Malzemeleri istenilen nitelikte keser ve yapıştırır ancak yardımile katlayabilir. Kalemi doğru tutar ve kalem kontrolünü sağlar.

Bilişsel Gelişim: Belirtilen sayı kadar nesneyi yardımla gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu ancak yardımla söyler. Nesnenin, varlığın adını şeklini büyüklüğünü söyleyebilir. Geometrik şekilleri tanır,bazen geometrik şekillerin adını karıştırır. Modele bakarak nesnelerle yardım edildiğinde örüntü oluşturur. Atatürk’ün hayatıyla ilgili belli başlı olguları söyler. Uzun süre dikkatini toplamakta biraz zorlanır.

 

Dil Gelişimi: Furkancan konuşurken sesini uygun kullanır. Ancak bazen ses tonunu ayarlamakta zorlanıyor. Konuşma sırasında yardımla göz teması kurar. Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlendiklerini izlediklerini açıklar ancak sorular soramaz.

 

Sosyal ve Duygusal Gelişim: Kendi özelliklerini tanır. Adı ve soyadı sorulduğunda söyleyebilir ancak yaşı sorulduğunda yardımla söyleyebilir. Ailesiyle ilgili özellikleri tanır. Anne ve babasının isimlerini söyler ancak cep telefonu ve ev adresini yardımla söyleyebilir. Değişik ortamlarda kurallara uyulması gerektiğini bilir ancak kurallara uymaz.

 

Özbakım Becerileri:   Furkancan, temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır. El, yüz ve vücudunun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar. Tuvalet gereksinimini yardımsız yapar. Yiyeceklerini ayrım yaparak yer. Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat eder. Beslenme araç ve gereçlerini temizlik kurallarına uygun kullanır. İçinde bulunduğu çevreyi bazen temiz tutar. Giysilerini yardımla giyinir ve yardımla çıkartır. Tehlikeli olan durumları bazen söyler ancak uzak durmaz.

 

 

Görüş ve Öneriler: Çocuğunuza evde hikayeler okuyarak sözcük dağarcığını geliştirebilir. Bilmediği kelimeleri açıklayabilirsiniz. Okuduğunuz hikayeyle ilgili sorular sorarak canlandırma yapmasını isteyebilirsiniz. Başarılarının devamını dilerim…

Okul Adı                                :

Öğretmenin Adı ve Soyadı   :

Rapor Tarihi                         : 24  / 01  /  2014

Çocuğun Adı ve Soyadı       : Metehan

Çocuğun Doğum Tarihi       : . . . / . . . /  20. …

Cinsiyeti                                 : Erkek

Okula Başlama Tarihi          : 16  / 09 /  2013

 

Motor Gelişim: Metehan yer değiştirme haraketlerini yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür ve koşar. Isınma ve soğuma haraketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Metehan küçük kas gelişimi gerektiren haraketleri yapabilir. Malzemeleri keser, yapıştırır ancak değişik şekillerde başkasının yardımla katlayabilir.

 

Bilişsel Gelişim: Metehan nesneleri sayar. Nesnelerin rengini, şeklini, büyüklüğünü söyler. Nesne veya varlıkların özelliklerini yardım ile birebir eşleştirebilir. Geometrik şekilleri tanır. Uzun süre dikkatini toplamakta biraz zorlanır.

 

Dil Gelişimi: Metehan konuşurken sesini uygun kullanır. Jest ve mimikleri anlar ancak konuşma sırasında yardımla göz teması kurar. Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlendiklerini izlediklerini açıklar ancak sorular soramaz. Sözcüklerin başlangıç seslerini yardımla söyler.

 

Sosyal ve Duygusal Gelişim: Metehan, duygularını söyler, nedenini açıklayabilir. Olumlu duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar. Başladığı işi bitirmede zaman zaman çabuk sıkılıyor. Grupta sorumluluk alır. Almış olduğu sorumluluğu yerine getirir. Grup etkinliği içerisinde yer alan kurallara uyar. Gerekli olduğu durumlarda kararlılık gösterir.

 

Özbakım Becerileri: Giysilerini çıkarır ve kendisi giyer. Öğün zamanlarında yemeklerini yer. Metehan kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler ancak kendini tehlike ve kazalardan koruyamaz.

 

Görüş ve Öneriler: Çocuğunuza evde hikayeler okuyarak sözcük dağarcığını geliştirebilir. Bilmediği kelimeleri açıklayabilirsiniz. Okuduğunuz hikayeyle ilgili sorular sorarak canlandırma yapmasını isteyebilirsiniz. Başarılarının devamını dilerim…

Okul Adı                                :

Öğretmenin Adı ve Soyadı   :

Rapor Tarihi                         : 24  / 01  /  2014

Çocuğun Adı ve Soyadı       : Yasin

Çocuğun Doğum Tarihi       : . . . / . . . /  20. …

Cinsiyeti                                 : Erkek

Okula Başlama Tarihi          : 16  / 09 /  2013

 

Motor Gelişim: Büyük kas gerektiren hareketleri yapar. Sözel yönergeye uygun olarak ısınma hareketleri yapar. Verilen yönerge doğrultusunda yürür ya da koşar. Değişik yönlere yuvarlanır, uzanır. Kendisine doğru atılan nesneyi yakalar. Belli bir yüksekliğe tırmanır ve o yükseklikten geriye doğru iner. Küçük kas gerektiren bazı araçları yardımla kullanır. Küçük nesneleri takıp, çıkartır. Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde yardımla katlar. Malzemeleri sıkarak, yoğurarak basit şekiller verir.

 

Bilişsel Gelişim: Yasin nesneleri sayar. Nesnelerin rengini, şeklini, büyüklüğünü söyler. Nesne veya varlıkların özelliklerini yardım ile birebir eşleştirebilir. Geometrik şekilleri tanır. Uzun süre dikkatini toplamakta biraz zorlanır.

 

Dil Gelişimi: Yasin konuşurken sesini uygun kullanır. Jest ve mimikleri anlar ancak konuşma sırasında yardımla göz teması kurar. Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlendiklerini izlediklerini açıklar ancak sorular soramaz. Sözcüklerin başlangıç seslerini yardımla söyler.

 

Sosyal ve Duygusal Gelişim: Yasin kendini anlatabiliyor. Duygularını ifade etmede ve kendiliğinden işe başlamada çekingenlik gösterebiliyor.Başladığı işi bitirmede zaman zaman çabuk sıkılıyor. Grup etkinliklerine istekle katılıyor. Günlük yaşamdaki kurallara uyum sağlayabiliyor. Sorumluluk alır ancak yerine getirirken zorlanır. Çevresinde gördüğü rahatsız edici durumları söyler. Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır.

 

Özbakım Becerileri: Giysilerini çıkarır ve kendisi giyer. Öğün zamanlarında yemeklerini yer. Yasin kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler ancak kendini tehlike ve kazalardan koruyamaz.

 

 

Görüş ve Öneriler: Çocuğunuza evde hikayeler okuyarak sözcük dağarcığını geliştirebilir. Bilmediği kelimeleri açıklayabilirsiniz. Okuduğunuz hikayeyle ilgili sorular sorarak canlandırma yapmasını isteyebilirsiniz. Başarılarının devamını dilerim…

Okul Adı                                :

Öğretmenin Adı ve Soyadı   :

Rapor Tarihi                         : 24  / 01  /  2014

Çocuğun Adı ve Soyadı       : Ömer

Çocuğun Doğum Tarihi       : . . . / . . . /  20. …

Cinsiyeti                                 : Erkek

Okula Başlama Tarihi          : 16  / 09 /  2013

 

Motor Gelişim: Ömer yer değiştirme haraketlerini yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür ve koşar. Isınma ve soğuma haraketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Ömer küçük kas gelişimi gerektiren haraketleri yapabilir. Malzemeleri keser, yapıştırır ancak değişik şekillerde başkasının yardımla katlayabilir.

 

Bilişsel Gelişim: Ömer nesneleri sayar. Nesnelerin rengini, şeklini, büyüklüğünü söyler. Nesne veya varlıkların özelliklerini yardım ile birebir eşleştirebilir. Geometrik şekilleri tanır. Uzun süre dikkatini toplamakta biraz zorlanır.

 

Dil Gelişimi: Ömer konuşurken sesini uygun kullanır. Jest ve mimikleri anlar ancak konuşma sırasında yardımla göz teması kurar. Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlendiklerini izlediklerini açıklar ve sorular sorar. Sözcüklerin başlangıç seslerini yardımla söyler.

 

Sosyal ve Duygusal Gelişim: Ömer, duygularını söyler, nedenini açıklayabilir. Olumlu duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar. Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranmada zorlanır. Kendiliğinden bir işe başlar ve başladığı işi bitirir. Başkalarının duygularını anlayabilir ve paylaşabilir. Sohbet edilen ortama yardımla katılır. Grupta sorumluluk alır. Almış olduğu sorumluluğu yerine getirir. Grup etkinliği içerisinde yer alan kurallara yardımla uyar. Gerekli olduğu durumlarda kararlılık gösterir.

 

Özbakım Becerileri:    Ömer, temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır. El, yüz ve vücudunun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar. Tuvalet gereksinimini yardımsız yapar. Yiyeceklerini ayrım yapmadan yer. Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat eder. Beslenme araç ve gereçlerini temizlik kurallarına uygun kullanır. İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar. Giysilerini yardımla giyinir ve yardımsız çıkartır. Tehlikeli olan durumları bazen söyler ancak uzak durmaz.

 

 

Görüş ve Öneriler: Çocuğunuza evde hikayeler okuyarak sözcük dağarcığını geliştirebilir. Bilmediği kelimeleri açıklayabilirsiniz. Okuduğunuz hikayeyle ilgili sorular sorarak canlandırma yapmasını isteyebilirsiniz. Başarılarının devamını dilerim…

Okul Adı                                :

Öğretmenin Adı ve Soyadı   :

Rapor Tarihi                         : 24  / 01  /  2014

Çocuğun Adı ve Soyadı       : Ömer faruk

Çocuğun Doğum Tarihi       : . . . / . . . /  20. …

Cinsiyeti                                 : Erkek

Okula Başlama Tarihi          : 16  / 09 /  2013

 

Motor Gelişim: Ömer Faruk yer değiştirme haraketlerini yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür ve koşar. Isınma ve soğuma haraketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Ömer Faruk küçük kas gelişimi gerektiren haraketleri yapabilir. Malzemeleri keser, yapıştırır ancak değişik şekillerde başkasının yardımla katlayabilir.

 

Bilişsel Gelişim: Dikkat edilmesi gereken nesne, durum ve olaya odaklanır. Belirtilen sayı kadar nesneyi yardımla gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu ancak yardımla söyler. Nesnenin, varlığın adını şeklini büyüklüğünü söyleyebilir. Geometrik şekilleri tanır,bazen geometrik şekillerin adını karıştırır. Modele bakarak nesnelerle yardım edildiğinde örüntü oluşturur. Atatürk’ün hayatıyla ilgili belli başlı olguları söyler.

 

Dil Gelişimi: Ömer faruk konuşurken sesini uygun kullanır. Jest ve mimikleri anlar ancak konuşma sırasında yardımla göz teması kurar. Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlendiklerini izlediklerini açıklar ancak sorular soramaz. Sözcüklerin başlangıç seslerini yardımla söyler.

 

Sosyal ve Duygusal Gelişim: Ömer Faruk  kendini anlatabiliyor. Duygularını ifade etmede ve kendiliğinden işe başlamada çekingenlik gösterebiliyor.Başladığı işi bitirmede zaman zaman çabuk sıkılıyor. Grup etkinliklerine istekle katılıyor. Günlük yaşamdaki kurallara yardımla uyum sağlayabiliyor. Sorumluluk alır ancak yardımla yerine getirir. Çevresinde gördüğü rahatsız edici durumları söyler. Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır.

 

Özbakım Becerileri: Giysilerini çıkarır ve kendisi giyer. Öğün zamanlarında yemeklerini yer. Ömer Faruk kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler ancak kendini tehlike ve kazalardan koruyamaz.

 

 

Görüş ve Öneriler: Çocuğunuza evde hikayeler okuyarak sözcük dağarcığını geliştirebilir. Bilmediği kelimeleri açıklayabilirsiniz. Okuduğunuz hikayeyle ilgili sorular sorarak canlandırma yapmasını isteyebilirsiniz. Başarılarının devamını dilerim…

Okul Adı                                :

Öğretmenin Adı ve Soyadı   :

Rapor Tarihi                         : 24  / 01  /  2014

Çocuğun Adı ve Soyadı       : Kıvanç

Çocuğun Doğum Tarihi       : . . . / . . . /  20. …

Cinsiyeti                                 : Erkek

Okula Başlama Tarihi          : 16  / 09 /  2013

 

Motor Gelişim: Kıvanç yer değiştirme haraketlerini yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür ve koşar. Isınma ve soğuma haraketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Kıvanç küçük kas gelişimi gerektiren haraketleri yardımla yapabilir. Malzemeleri yardımla kesip yapıştırabilir.

 

Bilişsel Gelişim: Dikkat edilmesi gereken nesne, durum ve olaya odaklanır. Belirtilen sayı kadar nesneyi yardımla gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu ancak yardımla söyler. Nesnenin, varlığın adını şeklini büyüklüğünü söyleyebilir. Geometrik şekilleri tanır,bazen geometrik şekillerin adını karıştırır. Modele bakarak nesnelerle yardım edildiğinde örüntü oluşturur. Atatürk’ün hayatıyla ilgili belli başlı olguları söyler.

 

Dil Gelişimi: Kıvanç konuşurken sesini uygun kullanır. Ancak bazen ses tonunu ayarlamakta zorlanıyor. Konuşma sırasında yardımla göz teması kurar. Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlendiklerini izlediklerini açıklar ancak sorular soramaz.

 

Sosyal ve Duygusal Gelişim: Kıvanç  kendini yardımla anlatabiliyor. Duygularını ifade etmede ve kendiliğinden işe başlamada çekingenlik gösterebiliyor.Başladığı işi bitirmede zaman zaman çabuk sıkılıyor. Grup etkinliklerine yardımla katılıyor. Günlük yaşamdaki kurallara yardımla uyum sağlayabiliyor.  Estetik hareketlerle dans edebilir. Sorumluluk alır ve yerine getirir. Çevresinde gördüğü rahatsız edici durumları söyler. Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır.

 

Özbakım Becerileri:    Kıvanç, temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır. El, yüz ve vücudunun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar. Tuvalet gereksinimini yardımsız yapar. Yiyeceklerini ayrım yapmadan yer. Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat eder. Beslenme araç ve gereçlerini temizlik kurallarına uygun kullanır. İçinde bulunduğu çevreyi zaman zaman temiz tutar. Giysilerini yardımla giyinir ve yardımla çıkartır. Tehlikeli olan durumları bazen söyler ancak uzak durmaz.

 

 

Görüş ve Öneriler: Çocuğunuza evde hikayeler okuyarak sözcük dağarcığını geliştirebilir. Bilmediği kelimeleri açıklayabilirsiniz. Okuduğunuz hikayeyle ilgili sorular sorarak canlandırma yapmasını isteyebilirsiniz. Başarılarının devamını dilerim…

Okul Adı                                :

Öğretmenin Adı ve Soyadı   :

Rapor Tarihi                         : 24  / 01  /  2014

Çocuğun Adı ve Soyadı       : Muhammed

Çocuğun Doğum Tarihi       : . . . / . . . /  20. …

Cinsiyeti                                 : Erkek

Okula Başlama Tarihi          : 16  / 09 /  2013

 

Motor Gelişim: Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapar,el ve göz koordinasyonu çok iyi düzeydedir,şekilleri değişik araçlar kullanarak çizer ve çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar,kalemi istenilen nitelikte kullanır,malzemeleri istenilen nitelikte keser ve yapıştırır,nesneleri değişik malzemelerle bağlama yapar,büyük ve küçük kaslarını kullanarak belirli güç gerektiren hareketleri yapmada başarılıdır.

 

Bilişsel Gelişim: Dikkat edilmesi gereken nesne, durum ve olaya odaklanır. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. Nesnenin, varlığın adını şeklini büyüklüğünü söyleyebilir. Geometrik şekilleri tanır, geometrik şekillerin adını söyler. Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur. Atatürk’ün hayatıyla ilgili belli başlı olguları söyler.

 

Dil Gelişimi: Muhammed konuşurken sesini uygun kullanır. Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve mimikleri anlar. Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlendiklerini izlediklrini açıklar. Dinledikleri ve izledikleriyle ilgili sorular sorar. Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler. Aynı sesle başlayan sözcükler üretir.

 

Sosyal ve Duygusal Gelişim: Muhammed, duygularını söyler, nedenini açıklayabilir. Olumlu duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar. Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda gerektiği gibi davranamada zorlanabilir. Kendiliğinden bir işe başlar ve başladığı işi bitirir. Başkalarının duygularını anlayabilir ve paylaşabilir. Sohbet edilen ortama rahatlıkla katılır. Grupta sorumluluk alır. Almış olduğu sorumluluğu yerine getirir. Grup etkinliği içerisinde yer alan kurallara uyar. Gerekli olduğu durumlarda kararlılık gösterir.

 

Özbakım Becerileri:    Muhammed, temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır. El, yüz ve vücudunun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar. Tuvalet gereksinimini yardımsız yapar. Yiyeceklerini ayrım yapmadan yer. Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat eder. Beslenme araç ve gereçlerini temizlik kurallarına uygun kullanır. İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar. Giysilerini yardımsız giyinir ve yardımsız çıkartır. Duruma ve hava koşullarına uygun olan giyeceği seçer. Tehlikeli olan durumları söyler ve uzak durur.

 

 

Görüş ve Öneriler: Çocuğunuza evde hikayeler okuyarak sözcük dağarcığını geliştirebilir. Bilmediği kelimeleri açıklayabilirsiniz. Okuduğunuz hikayeyle ilgili sorular sorarak canlandırma yapmasını isteyebilirsiniz. Başarılarının devamını dilerim…

Okul Adı                                :

Öğretmenin Adı ve Soyadı   :

Rapor Tarihi                         : 24  / 01  /  2014

Çocuğun Adı ve Soyadı       : Arda

Çocuğun Doğum Tarihi       : . . . / . . . /  20. …

Cinsiyeti                                 : Erkek

Okula Başlama Tarihi          : 16  / 09 /  2013

 

Motor Gelişim: Arda yer değiştirme haraketlerini yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür ve koşar. Isınma ve soğuma haraketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Arda küçük kas gelişimi gerektiren haraketleri yardımla yapabilir. Malzemeleri yardımla kesip yapıştırabilir.

 

Bilişsel Gelişim: Dikkat edilmesi gereken nesne, durum ve olaya odaklanır. Belirtilen sayı kadar nesneyi yardımla gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu ancak yardımla söyler. Nesnenin, varlığın adını şeklini büyüklüğünü söyleyebilir. Geometrik şekilleri tanır,bazen geometrik şekillerin adını karıştırır. Modele bakarak nesnelerle yardım edildiğinde örüntü oluşturur. Atatürk’ün hayatıyla ilgili belli başlı olguları söyler.

 

Dil Gelişimi: Arda konuşurken sesini uygun kullanır. Jest ve mimikleri anlar ancak konuşma sırasında yardımla göz teması kurar. Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlendiklerini izlediklerini açıklar ancak sorular soramaz. Sözcüklerin başlangıç seslerini yardımla söyler.

 

Sosyal ve Duygusal Gelişim: Arda  kendini anlatabiliyor. Duygularını ifade etmede ve kendiliğinden işe başlamada çekingenlik gösterebiliyor.Başladığı işi bitirmede zaman zaman çabuk sıkılıyor. Grup etkinliklerine istekle katılıyor. Günlük yaşamdaki kurallara uyum sağlayabiliyor. Estetik hareketlerle dans edebilir. Sorumluluk alır ve yerine getirir. Çevresinde gördüğü rahatsız edici durumları söyler. Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır.

 

Özbakım Becerileri:    Arda, temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır. El, yüz ve vücudunun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar. Tuvalet gereksinimini yardımsız yapar. Yiyeceklerini ayrım yaparak yer. Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat eder. Beslenme araç ve gereçlerini temizlik kurallarına uygun kullanır. İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar. Giysilerini yardımla giyinir ve yardımla çıkartır. Tehlikeli olan durumları söyler ve uzak durur.

 

 

Görüş ve Öneriler: Çocuğunuza evde hikayeler okuyarak sözcük dağarcığını geliştirebilir. Bilmediği kelimeleri açıklayabilirsiniz. Okuduğunuz hikayeyle ilgili sorular sorarak canlandırma yapmasını isteyebilirsiniz. Başarılarının devamını dilerim…

Okul Adı                                :

Öğretmenin Adı ve Soyadı   :

Rapor Tarihi                         : 24  / 01  /  2014

Çocuğun Adı ve Soyadı       : Esat

Çocuğun Doğum Tarihi       : . . . / . . . /  20. …

Cinsiyeti                                 : Erkek

Okula Başlama Tarihi          : 16  / 09 /  2013

 

Motor Gelişim: Esat yer değiştirme haraketlerini yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür ve koşar. Isınma ve soğuma haraketlerini yaparken zorlanır. Esat küçük kas gelişimi gerektiren haraketleri yapabilir. Malzemeleri keser, yapıştırır ancak değişik şekillerde başkasının yardımla katlayabilir.

 

Bilişsel Gelişim: Dikkat edilmesi gereken nesne, durum ve olaya odaklanır. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. Nesnenin, varlığın adını şeklini büyüklüğünü söyleyebilir. Geometrik şekilleri tanır, geometrik şekillerin adını söyler. Modele bakarak nesnelerle yardım edildiğinde örüntü oluşturur. Atatürk’ün hayatıyla ilgili belli başlı olguları söyler.

 

Dil Gelişimi: Esat konuşurken sesini uygun kullanır. Jest ve mimikleri anlar ancak konuşma sırasında yardımla göz teması kurar. Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlendiklerini izlediklerini açıklar ancak sorular soramaz. Sözcüklerin başlangıç seslerini yardımla söyler.

 

Sosyal ve Duygusal Gelişim: Esat  kendini yardımla anlatabiliyor. Duygularını ifade etmede ve kendiliğinden işe başlamada çekingenlik gösterebiliyor.Başladığı işi bitirmede zaman zaman çabuk sıkılıyor. Grup etkinliklerine yardımla katılıyor. Günlük yaşamdaki kurallara uyum sağlayabiliyor.  Estetik hareketlerle dans edebilir. Sorumluluk alır ve yerine getirir. Çevresinde gördüğü rahatsız edici durumları söyler. Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır.

 

Özbakım Becerileri:    Esat, Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır. El, yüz ve vücudunun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar. Tuvalet gereksinimini yardımla yapar. Yiyeceklerini ayrım yapmadan yer. Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat eder. Beslenme araç ve gereçlerini temizlik kurallarına uygun kullanır. İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar. Giysilerini yardımla giyinir ve yardımla çıkartır. Tehlikeli olan durumları söyler ve uzak durur.

 

 

Görüş ve Öneriler: Çocuğunuza evde hikayeler okuyarak sözcük dağarcığını geliştirebilir. Bilmediği kelimeleri açıklayabilirsiniz. Okuduğunuz hikayeyle ilgili sorular sorarak canlandırma yapmasını isteyebilirsiniz. Başarılarının devamını dilerim…

Okul Adı                                :

Öğretmenin Adı ve Soyadı   :

Rapor Tarihi                         : 24  / 01  /  2014

Çocuğun Adı ve Soyadı       : Mert Ali

Çocuğun Doğum Tarihi       : . . . / . . . /  20. …

Cinsiyeti                                 : Erkek

Okula Başlama Tarihi          : 16  / 09 /  2013

 

Motor Gelişim: Mert Ali yer değiştirme haraketlerini yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür ve koşar. Isınma ve soğuma haraketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Mert Ali küçük kas gelişimi gerektiren haraketleri yardımla yapabilir. Malzemeleri yardımla kesip yapıştırabilir.

 

Bilişsel Gelişim: Mert Ali nesneleri sayar. Nesnelerin rengini, şeklini, büyüklüğünü söyler. Nesne veya varlıkların özelliklerini yardım ile birebir eşleştirebilir. Geometrik şekilleri tanır. Uzun süre dikkatini toplamakta biraz zorlanır.

 

Dil Gelişimi: Mert Ali konuşurken sesini uygun kullanır. Ancak bazen ses tonunu ayarlamakta zorlanıyor. Konuşma sırasında yardımla göz teması kurar. Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlendiklerini izlediklerini açıklar ancak sorular soramaz.

 

Sosyal ve Duygusal Gelişim: Mert Ali  kendini anlatabiliyor. Duygularını ifade etmede ve kendiliğinden işe başlamada çekingenlik gösterebiliyor.Başladığı işi bitirmede zaman zaman çabuk sıkılıyor. Grup etkinliklerine istekle katılıyor. Günlük yaşamdaki kurallara yardımla uyum sağlayabiliyor.  Estetik hareketlerle dans edebilir. Sorumluluk alır ve yerine getirir. Çevresinde gördüğü rahatsız edici durumları söyler. Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır.

 

Özbakım Becerileri:   Mert Ali, temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır. El, yüz ve vücudunun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar. Tuvalet gereksinimini yardımla yapar. Yiyeceklerini ayrım yaparak yer. Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat eder. Beslenme araç ve gereçlerini temizlik kurallarına uygun kullanır. İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar. Giysilerini yardımla giyinir ve yardımla çıkartır.. Tehlikeli olan durumları söyler ancak uzak durmaz.

 

 

Görüş ve Öneriler: Çocuğunuza evde hikayeler okuyarak sözcük dağarcığını geliştirebilir. Bilmediği kelimeleri açıklayabilirsiniz. Okuduğunuz hikayeyle ilgili sorular sorarak canlandırma yapmasını isteyebilirsiniz. Başarılarının devamını dilerim…

Okul Adı                                :

Öğretmenin Adı ve Soyadı   :

Rapor Tarihi                         : 24  / 01  /  2014

Çocuğun Adı ve Soyadı       : Funda

Çocuğun Doğum Tarihi       : . . . / . . . /  20. …

Cinsiyeti                                 : Kız

Okula Başlama Tarihi          : 16  / 09 /  2013

 

Motor Gelişim: büyük kas ve küçük kas gerektiren etkinlikleri yapar. Sanat etkinliklerinde düzenli çalışmaya özen gösterir. Etkinliklerini bitirdikten sonra kendi eşyasını toplar. Bedensel koordinasyon ve el göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilmede çok başarılıdır. Ancak; pekiştirme amaçlı destek olunarak evde de küçük kasları güçlendirirci egzersizler (hamur oynama, boncuk toplama, pirinç ayıklama, kağıt buruşturma vb.) yapılmalıdır.

 

Bilişsel Gelişim: Dikkat edilmesi gereken nesne, durum ve olaya odaklanır. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. Nesnenin, varlığın adını şeklini büyüklüğünü söyleyebilir. Geometrik şekilleri tanır, bazen geometrik şekillerin adını karıştırır. Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur. Atatürk’ün hayatıyla ilgili belli başlı olguları söyler.

 

Dil Gelişimi: Funda konuşurken sesini uygun kullanır. Jest ve mimikleri anlar ancak konuşma sırasında yardımla göz teması kurar. Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlendiklerini izlediklerini açıklar ancak sorular soramaz. Sözcüklerin başlangıç seslerini yardımla söyler.

 

Sosyal ve Duygusal Gelişim: Funda, duygularını söyler, nedenini açıklayabilir. Olumlu duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar. Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda gerektiği gibi davranabilmede zorlanır. Kendiliğinden bir işe başlar ve başladığı işi bitirir. Başkalarının duygularını anlayabilir ve paylaşabilir. Sohbet edilen ortama rahatlıkla katılır. Grupta sorumluluk alır. Almış olduğu sorumluluğu yerine getirir. Grup etkinliği içerisinde yer alan kurallara yardımla uyar. Gerekli olduğu durumlarda kararlılık gösterir.

 

Özbakım Becerileri:    Funda, temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır. El, yüz ve vücudunun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar. Tuvalet gereksinimini yardımsız yapar. Yiyeceklerini ayrım yapmadan yer. Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat eder. Beslenme araç ve gereçlerini temizlik kurallarına uygun kullanır. İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar. Giysilerini yardımsız giyinir ve yardımsız çıkartır. Duruma ve hava koşullarına uygun olan giyeceği seçer. Tehlikeli olan durumları söyler ve uzak durur.

 

 

Görüş ve Öneriler: Çocuğunuza evde hikayeler okuyarak sözcük dağarcığını geliştirebilir. Bilmediği kelimeleri açıklayabilirsiniz. Okuduğunuz hikayeyle ilgili sorular sorarak canlandırma yapmasını isteyebilirsiniz. Başarılarının devamını dilerim…

Okul Adı                                :

Öğretmenin Adı ve Soyadı   :

Rapor Tarihi                         : 24  / 01  /  2014

Çocuğun Adı ve Soyadı       : Asel

Çocuğun Doğum Tarihi       : . . . / . . . /  20. …

Cinsiyeti                                 : Kız

Okula Başlama Tarihi          : 16  / 09 /  2013

 

Motor Gelişim: Asel, büyük kas ve küçük kas gerektiren etkinlikleri yapar. Sanat etkinliklerinde düzenli çalışmaya özen gösterir. Etkinliklerini bitirdikten sonra kendi eşyasını toplar. Bedensel koordinasyon ve el göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilmede çok başarılıdır. Ancak; pekiştirme amaçlı destek olunarak evde de küçük kasları güçlendirirci egzersizler (hamur oynama, boncuk toplama, pirinç ayıklama, kağıt buruşturma vb.) yapılmalıdır.

Bilişsel Gelişim: Dikkat edilmesi gereken nesne, durum ve olaya odaklanır. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. Nesnenin, varlığın adını şeklini büyüklüğünü söyleyebilir. Geometrik şekilleri tanır, geometrik şekillerin adını söyler. Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur. Atatürk’ün hayatıyla ilgili belli başlı olguları söyler.

 

Dil Gelişimi: Asel konuşurken sesini uygun kullanır. Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve mimikleri anlar. Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlendiklerini izlediklrini açıklar. Dinledikleri ve izledikleriyle ilgili sorular sorar. Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler. Aynı sesle başlayan sözcükler üretir.

 

Sosyal ve Duygusal Gelişim: Asel, duygularını söyler, nedenini açıklayabilir. Olumlu duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar. Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranabilir. Kendiliğinden bir işe başlar ve başladığı işi bitirir. Başkalarının duygularını anlayabilir ve paylaşabilir. Sohbet edilen ortama rahatlıkla katılır. Grupta sorumluluk alır. Almış olduğu sorumluluğu yerine getirir. Grup etkinliği içerisinde yer alan kurallara uyar. Gerekli olduğu durumlarda kararlılık gösterir.

 

Özbakım Becerileri:    Asel, temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır. El, yüz ve vücudunun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar. Tuvalet gereksinimini yardımsız yapar. Yiyeceklerini ayrım yapmadan yer. Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat eder. Beslenme araç ve gereçlerini temizlik kurallarına uygun kullanır. İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar. Giysilerini yardımsız giyinir ve yardımsız çıkartır. Duruma ve hava koşullarına uygun olan giyeceği seçer. Tehlikeli olan durumları söyler ve uzak durur.

 

 

Görüş ve Öneriler: Çocuğunuza evde hikayeler okuyarak sözcük dağarcığını geliştirebilir. Bilmediği kelimeleri açıklayabilirsiniz. Okuduğunuz hikayeyle ilgili sorular sorarak canlandırma yapmasını isteyebilirsiniz. Başarılarının devamını dilerim…

Okul Adı                                :

Öğretmenin Adı ve Soyadı   :

Rapor Tarihi                         : 24  / 01  /  2014

Çocuğun Adı ve Soyadı       : Şevval

Çocuğun Doğum Tarihi       : . . . / . . . /  20. …

Cinsiyeti                                 : Kız

Okula Başlama Tarihi          : 16  / 09 /  2013

 

Motor Gelişim: Şevval büyük kas ve küçük kas gerektiren etkinlikleri yapar. Sanat etkinliklerinde düzenli çalışmaya özen gösterir. Etkinliklerini bitirdikten sonra kendi eşyasını toplar. Bedensel koordinasyon ve el göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilmede çok başarılıdır. Ancak; pekiştirme amaçlı destek olunarak evde de küçük kasları güçlendirirci egzersizler (hamur oynama, boncuk toplama, pirinç ayıklama, kağıt buruşturma vb.) yapılmalıdır.

 

Bilişsel Gelişim: Dikkat edilmesi gereken nesne, durum ve olaya odaklanır. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. Nesnenin, varlığın adını şeklini büyüklüğünü söyleyebilir. Geometrik şekilleri tanır, geometrik şekillerin adını söyler. Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur. Atatürk’ün hayatıyla ilgili belli başlı olguları söyler.

 

Dil Gelişimi: Şevval konuşurken sesini uygun kullanır. Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve mimikleri anlar. Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlendiklerini izlediklrini açıklar. Dinledikleri ve izledikleriyle ilgili sorular sorar. Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler. Aynı sesle başlayan sözcükler üretir.

 

Sosyal ve Duygusal Gelişim: Şevval, duygularını söyler, nedenini açıklayabilir. Olumlu duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar. Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranabilir. Kendiliğinden bir işe başlar ve başladığı işi bitirir. Başkalarının duygularını anlayabilir ve paylaşabilir. Sohbet edilen ortama rahatlıkla katılır. Grupta sorumluluk alır. Almış olduğu sorumluluğu yerine getirir. Grup etkinliği içerisinde yer alan kurallara uyar. Gerekli olduğu durumlarda kararlılık gösterir.

 

Özbakım Becerileri:    Şevval, temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır. El, yüz ve vücudunun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar. Tuvalet gereksinimini yardımsız yapar. Yiyeceklerini ayrım yapmadan yer. Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat eder. Beslenme araç ve gereçlerini temizlik kurallarına uygun kullanır. İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar. Giysilerini yardımsız giyinir ve yardımsız çıkartır. Duruma ve hava koşullarına uygun olan giyeceği seçer. Tehlikeli olan durumları söyler ve uzak durur.

 

 

Görüş ve Öneriler: Çocuğunuza evde hikayeler okuyarak sözcük dağarcığını geliştirebilir. Bilmediği kelimeleri açıklayabilirsiniz. Okuduğunuz hikayeyle ilgili sorular sorarak canlandırma yapmasını isteyebilirsiniz. Başarılarının devamını dilerim…

Okul Adı                                :

Öğretmenin Adı ve Soyadı   :

Rapor Tarihi                         : 24  / 01  /  2014

Çocuğun Adı ve Soyadı       : Zeynep

Çocuğun Doğum Tarihi       : . . . / . . . /  20. …

Cinsiyeti                                 : Kız

Okula Başlama Tarihi          : 16  / 09 /  2013

 

Motor Gelişim: Zeynep büyük kas ve küçük kas gerektiren etkinlikleri yapar. Sanat etkinliklerinde düzenli çalışmaya özen gösterir. Etkinliklerini bitirdikten sonra kendi eşyasını toplar. Bedensel koordinasyon ve el göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilmede çok başarılıdır. Ancak; pekiştirme amaçlı destek olunarak evde de küçük kasları güçlendirirci egzersizler (hamur oynama, boncuk toplama, pirinç ayıklama, kağıt buruşturma vb.) yapılmalıdır.

 

Bilişsel Gelişim: Dikkat edilmesi gereken nesne, durum ve olaya odaklanır. Belirtilen sayı kadar nesneyi yardımla gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu ancak yardımla söyler. Nesnenin, varlığın adını şeklini büyüklüğünü söyleyebilir. Geometrik şekilleri tanır,bazen geometrik şekillerin adını karıştırır. Modele bakarak nesnelerle yardım edildiğinde örüntü oluşturur. Atatürk’ün hayatıyla ilgili belli başlı olguları söyler.

 

Dil Gelişimi: Zeynep konuşurken sesini uygun kullanır. Jest ve mimikleri anlar ancak konuşma sırasında yardımla göz teması kurar. Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlendiklerini izlediklerini açıklar ancak sorular soramaz. Sözcüklerin başlangıç seslerini yardımla söyler.

 

Sosyal ve Duygusal Gelişim: Zeynep  kendini anlatabiliyor. Duygularını ifade etmede ve kendiliğinden işe başlamada çekingenlik gösterebiliyor.Başladığı işi bitirir. Grup etkinliklerine biraz isteksiz katılıyor. Günlük yaşamdaki kurallara uyum sağlayabiliyor.  Aynı kişinin farklı rolleri olduğunu söyleyebilir. Estetik hareketlerle dans edebilir. Sorumluluk alır ve yerine getirir. Çevresinde gördüğü rahatsız edici durumları söyler. Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır.

 

Özbakım Becerileri:    Zeynep, temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır. El, yüz ve vücudunun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar. Tuvalet gereksinimini yardımsız yapar. Yiyeceklerini ayrım yaparak yer. Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat eder. Beslenme araç ve gereçlerini temizlik kurallarına uygun kullanır. İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar. Giysilerini yardımla giyinir ve yardımsız çıkartır. Duruma ve hava koşullarına uygun olan giyeceği seçer. Tehlikeli olan durumları söyler ve uzak durur.

 

 

Görüş ve Öneriler: Çocuğunuza evde hikayeler okuyarak sözcük dağarcığını geliştirebilir. Bilmediği kelimeleri açıklayabilirsiniz. Okuduğunuz hikayeyle ilgili sorular sorarak canlandırma yapmasını isteyebilirsiniz. Başarılarının devamını dilerim…

Okul Adı                                :

Öğretmenin Adı ve Soyadı   :

Rapor Tarihi                         : 24  / 01  /  2014

Çocuğun Adı ve Soyadı       : Ecrin

Çocuğun Doğum Tarihi       : . . . / . . . /  20. …

Cinsiyeti                                 : Kız

Okula Başlama Tarihi          : 16  / 09 /  2013

 

Motor Gelişim: Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapar,el ve göz koordinasyonu çok iyi düzeydedir,şekilleri değişik araçlar kullanarak çizme ve çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar,kalemi istenilen nitelikte kullanır,malzemeleri istenilen nitelikte keser ve yapıştırır,nesneleri değişik malzemelerle bağlama yapar,büyük ve küçük kaslarını kullanarak belirli güç gerektiren hareketleri yapmada başarılıdır.

 

 

Bilişsel Gelişim: Dikkat edilmesi gereken nesne, durum ve olaya odaklanır. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. Nesnenin, varlığın adını şeklini büyüklüğünü söyleyebilir. Geometrik şekilleri tanır, geometrik şekillerin adını söyler. Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur. Atatürk’ün hayatıyla ilgili belli başlı olguları söyler.

 

Dil Gelişimi: Ecrin konuşurken sesini uygun kullanır. Jest ve mimikleri anlar ancak konuşma sırasında yardımla göz teması kurar. Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlendiklerini izlediklerini açıklar ancak sorular soramaz. Sözcüklerin başlangıç seslerini yardımla söyler.

 

Sosyal ve Duygusal Gelişim: Ecrin  kendini anlatabiliyor. Duygularını ifade etmede ve kendiliğinden işe başlamada çekingenlik gösterebiliyor.Başladığı işi bitirir. Grup etkinliklerine istekle katılıyor. Günlük yaşamdaki kurallara uyum sağlayabiliyor.  Aynı kişinin farklı rolleri olduğunu söyleyebilir. Estetik hareketlerle dans edebilir. Sorumluluk alır ve yerine getirir. Çevresinde gördüğü rahatsız edici durumları söyler. Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır.

 

Özbakım Becerileri:    Ecrin, temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır. El, yüz ve vücudunun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar. Tuvalet gereksinimini yardımsız yapar. Yiyeceklerini ayrım yapmadan yer. Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat eder. Beslenme araç ve gereçlerini temizlik kurallarına uygun kullanır. İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar. Giysilerini yardımla giyinir ve yardımsız çıkartır. Duruma ve hava koşullarına uygun olan giyeceği seçer. Tehlikeli olan durumları söyler ve uzak durur.

 

 

Görüş ve Öneriler: Çocuğunuza evde hikayeler okuyarak sözcük dağarcığını geliştirebilir. Bilmediği kelimeleri açıklayabilirsiniz. Okuduğunuz hikayeyle ilgili sorular sorarak canlandırma yapmasını isteyebilirsiniz. Başarılarının devamını dilerim…

Okul Adı                                :

Öğretmenin Adı ve Soyadı   :

Rapor Tarihi                         : 24  / 01  /  2014

Çocuğun Adı ve Soyadı       : Beren

Çocuğun Doğum Tarihi       : . . . / . . . /  20. …

Cinsiyeti                                 : Kız

Okula Başlama Tarihi          : 16  / 09 /  2013

 

Motor Gelişim: Beren yer değiştirme haraketlerini yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür ve koşar. Isınma ve soğuma haraketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Beren küçük kas gelişimi gerektiren haraketleri yapabilir. Malzemeleri keser, yapıştırır ancak değişik şekillerde başkasının yardımla katlayabilir. Ancak; pekiştirme amaçlı destek olunarak evde de küçük kasları güçlendirirci egzersizler (hamur oynama, boncuk toplama, pirinç ayıklama, kağıt buruşturma vb.) yapılmalıdır.

 

Bilişsel Gelişim: Dikkat edilmesi gereken nesne, durum ve olaya odaklanır. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. Nesnenin, varlığın adını şeklini büyüklüğünü söyleyebilir. Geometrik şekilleri tanır, geometrik şekillerin adını söyler. Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur. Atatürk’ün hayatıyla ilgili belli başlı olguları söyler.

 

Dil Gelişimi: Beren konuşurken sesini uygun kullanır. Jest ve mimikleri anlar ancak konuşma sırasında yardımla göz teması kurar. Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlendiklerini izlediklerini açıklar ve sorular sorar. Sözcüklerin başlangıç seslerini yardımla söyler.

 

Sosyal ve Duygusal Gelişim: Beren  kendini anlatabiliyor. Duygularını ifade eder ve kendiliğinden işe başlar.Ancak başladığı işi bitirmede zaman zaman çabuk sıkılıyor. Grup etkinliklerine istekle katılıyor. Günlük yaşamdaki kurallara uyum sağlayabiliyor.  Aynı kişinin farklı rolleri olduğunu söyleyebilir. Estetik hareketlerle dans edebilir. Sorumluluk alır ve yerine getirir. Çevresinde gördüğü rahatsız edici durumları söyler. Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır.

 

Özbakım Becerileri:    Beren, temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır. El, yüz ve vücudunun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar. Tuvalet gereksinimini yardımsız yapar. Yiyecek ve içecekleri yerken  ayrım yapar. Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat eder. Beslenme araç ve gereçlerini temizlik kurallarına uygun kullanır. İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar. Giysilerini yardımla giyinir ve yardımla çıkartır. Duruma ve hava koşullarına uygun olan giyeceği seçer. Tehlikeli olan durumları söyler ve uzak durur.

 

 

Görüş ve Öneriler: Çocuğunuza evde hikayeler okuyarak sözcük dağarcığını geliştirebilir. Bilmediği kelimeleri açıklayabilirsiniz. Okuduğunuz hikayeyle ilgili sorular sorarak canlandırma yapmasını isteyebilirsiniz. Başarılarının devamını dilerim…

Okul Adı                                :

Öğretmenin Adı ve Soyadı   :

Rapor Tarihi                         : 24  / 01  /  2014

Çocuğun Adı ve Soyadı       : Leyla

Çocuğun Doğum Tarihi       : . . . / . . . /  20. …

Cinsiyeti                                 : Kız

Okula Başlama Tarihi          : 16  / 09 /  2013

 

Motor Gelişim: Leyla büyük kas ve küçük kas gerektiren etkinlikleri yapar. Sanat etkinliklerinde düzenli çalışmaya özen gösterir. Etkinliklerini bitirdikten sonra kendi eşyasını toplar. Bedensel koordinasyon ve el göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilmede çok başarılıdır. Ancak; pekiştirme amaçlı destek olunarak evde de küçük kasları güçlendirirci egzersizler (hamur oynama, boncuk toplama, pirinç ayıklama, kağıt buruşturma vb.) yapılmalıdır.

 

Bilişsel Gelişim: Dikkat edilmesi gereken nesne, durum ve olaya odaklanır. Belirtilen sayı kadar nesneyi yardımla gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu ancak yardımla söyler. Nesnenin, varlığın adını şeklini büyüklüğünü söyleyebilir. Geometrik şekilleri tanır,bazen geometrik şekillerin adını karıştırır. Modele bakarak nesnelerle yardım edildiğinde örüntü oluşturur. Atatürk’ün hayatıyla ilgili belli başlı olguları söyler.

 

Dil Gelişimi: Leyla konuşurken sesini uygun kullanır. Jest ve mimikleri anlar ancak konuşma sırasında yardımla göz teması kurar. Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlendiklerini izlediklerini açıklar ve sorular sorar. Sözcüklerin başlangıç seslerini yardımla söyler.

 

Sosyal ve Duygusal Gelişim: Leyla  kendini anlatabiliyor. Duygularını ifade etmede ve kendiliğinden işe başlamada çekingenlik gösterebiliyor.Başladığı işi bitirmede zaman zaman çabuk sıkılıyor. Grup etkinliklerine istekle katılıyor. Günlük yaşamdaki kurallara uyum sağlayabiliyor.  Estetik hareketlerle dans edebilir. Sorumluluk alır ve yerine getirir. Çevresinde gördüğü rahatsız edici durumları söyler. Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır.

 

Özbakım Becerileri: Leyla, temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır. El, yüz ve vücudunun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar. Tuvalet gereksinimini yardımsız yapar. Yiyeceklerini ayrım yapmadan yer. Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat eder. Beslenme araç ve gereçlerini temizlik kurallarına uygun kullanır. İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar. Giysilerini yardımsız giyinir ve yardımsız çıkartır. Duruma ve hava koşullarına uygun olan giyeceği seçer. Tehlikeli olan durumları söyler ve uzak durur.

 

 

Görüş ve Öneriler: Çocuğunuza evde hikayeler okuyarak sözcük dağarcığını geliştirebilir. Bilmediği kelimeleri açıklayabilirsiniz. Okuduğunuz hikayeyle ilgili sorular sorarak canlandırma yapmasını isteyebilirsiniz. Başarılarının devamını dilerim…

Okul Adı                                :

Öğretmenin Adı ve Soyadı   :

Rapor Tarihi                         : 24  / 01  /  2014

Çocuğun Adı ve Soyadı       :Ecenaz

Çocuğun Doğum Tarihi       : . . . / . . . /  20. …

Cinsiyeti                                 : Kız

Okula Başlama Tarihi          : 16  / 09 /  2013

 

Motor Gelişim: Ecenaz büyük kas ve küçük kas gerektiren etkinlikleri yapar. Sanat etkinliklerinde düzenli çalışmaya özen gösterir. Etkinliklerini bitirdikten sonra kendi eşyasını toplar. Bedensel koordinasyon ve el göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilmede çok başarılıdır. Ancak; pekiştirme amaçlı destek olunarak evde de küçük kasları güçlendirirci egzersizler (hamur oynama, boncuk toplama, pirinç ayıklama, kağıt buruşturma vb.) yapılmalıdır.

 

Bilişsel Gelişim: Dikkat edilmesi gereken nesne, durum ve olaya odaklanır. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. Nesnenin, varlığın adını şeklini büyüklüğünü söyleyebilir. Geometrik şekilleri tanır, geometrik şekillerin adını söyler. Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur. Atatürk’ün hayatıyla ilgili belli başlı olguları söyler.

 

Dil Gelişimi: Ecenaz konuşurken sesini uygun kullanır. Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve mimikleri anlar. Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlendiklerini izlediklrini açıklar. Dinledikleri ve izledikleriyle ilgili sorular sorar. Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler. Aynı sesle başlayan sözcükler üretir.

 

Sosyal ve Duygusal Gelişim: Ece Naz, duygularını söyler, nedenini açıklayabilir. Olumlu duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar. Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranabilir. Kendiliğinden bir işe başlar ve başladığı işi bitirir. Başkalarının duygularını anlayabilir ve paylaşabilir. Sohbet edilen ortama rahatlıkla katılır. Grupta sorumluluk alır. Almış olduğu sorumluluğu yerine getirir. Grup etkinliği içerisinde yer alan kurallara uyar. Gerekli olduğu durumlarda kararlılık gösterir.

 

Özbakım Becerileri:    Ecenaz, temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır. El, yüz ve vücudunun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar. Tuvalet gereksinimini yardımsız yapar. Yiyeceklerini ayrım yapmadan yer. Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat eder. Beslenme araç ve gereçlerini temizlik kurallarına uygun kullanır. İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar. Giysilerini yardımsız giyinir ve yardımsız çıkartır. Duruma ve hava koşullarına uygun olan giyeceği seçer. Tehlikeli olan durumları söyler ve uzak durur.

 

 

Görüş ve Öneriler: Çocuğunuza evde hikayeler okuyarak sözcük dağarcığını geliştirebilir. Bilmediği kelimeleri açıklayabilirsiniz. Okuduğunuz hikayeyle ilgili sorular sorarak canlandırma yapmasını isteyebilirsiniz. Başarılarının devamını dilerim…

Okul Adı                                :

Öğretmenin Adı ve Soyadı   :

Rapor Tarihi                         : 24  / 01  /  2014

Çocuğun Adı ve Soyadı       : Zehra

Çocuğun Doğum Tarihi       : . . . / . . . /  20. …

Cinsiyeti                                 : Kız

Okula Başlama Tarihi          : 16  / 09 /  2013

 

Motor Gelişim: Zehra yer değiştirme haraketlerini yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür ve koşar. Isınma ve soğuma haraketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Zehra küçük kas gelişimi gerektiren haraketleri yardımla yapabilir. Malzemeleri yardımla kesip yapıştırabilir.

 

Bilişsel Gelişim: Belirtilen sayı kadar nesneyi yardımla gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu ancak yardımla söyler. Nesnenin, varlığın adını şeklini büyüklüğünü söyleyebilir. Geometrik şekilleri tanır,bazen geometrik şekillerin adını karıştırır. Atatürk’ün hayatıyla ilgili belli başlı olguları söyler. Uzun süre dikkatini toplamakta biraz zorlanır.

 

Dil Gelişimi: Zehra konuşurken sesini uygun kullanır. Ancak bazen ses tonunu ayarlamakta zorlanıyor. Konuşma sırasında yardımla göz teması kurar. Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlendiklerini izlediklerini açıklar ancak sorular soramaz.

 

Sosyal ve Duygusal Gelişim: Zehra  kendini anlatabiliyor. Duygularını ifade etmede ve kendiliğinden işe başlamada çekingenlik gösterebiliyor.Başladığı işi bitirmede zaman zaman çabuk sıkılıyor. Grup etkinliklerine katılmada zorlanıyor. Günlük yaşamdaki kurallara uyum sağlamada zaman zaman zorlanıyor. Estetik hareketlerle dans edebilir. Çevresinde gördüğü rahatsız edici durumları söyler. Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır.

 

Özbakım Becerileri: Zehra  kendi başına yemek yiyebiliyor.Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına uyar gerekli özeni gösterir. Giysilerini  yardımla giyip çıkarabiliyor, asabiliyor. El yüz yıkama,tuvalet temizliği vb. temizlik kurallarını yardımla uygulayabiliyor.Yorulduğu durumlarda dinlendirici bir etkinliğe katılıyor.Tehlikeli durumları söyler ve uzak durur.

 

 

Görüş ve Öneriler: Çocuğunuza evde hikayeler okuyarak sözcük dağarcığını geliştirebilir. Bilmediği kelimeleri açıklayabilirsiniz. Okuduğunuz hikayeyle ilgili sorular sorarak canlandırma yapmasını isteyebilirsiniz. Başarılarının devamını dilerim…

Okul Adı                                :

Öğretmenin Adı ve Soyadı   :

Rapor Tarihi                         : 24  / 01  /  2014

Çocuğun Adı ve Soyadı       : selinnaz

Çocuğun Doğum Tarihi       : . . . / . . . /  20. …

Cinsiyeti                                 : Kız

Okula Başlama Tarihi          : 16  / 09 /  2013

 

Motor Gelişim: Selin Naz büyük kas ve küçük kas gerektiren etkinlikleri yapar. Sanat etkinliklerinde düzenli çalışmaya özen gösterir. Etkinliklerini bitirdikten sonra kendi eşyasını toplar. Bedensel koordinasyon ve el göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilmede çok başarılıdır. Ancak; pekiştirme amaçlı destek olunarak evde de küçük kasları güçlendirirci egzersizler (hamur oynama, boncuk toplama, pirinç ayıklama, kağıt buruşturma vb.) yapılmalıdır.

 

Bilişsel Gelişim: Dikkat edilmesi gereken nesne, durum ve olaya odaklanır. Belirtilen sayı kadar nesneyi yardımla gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu ancak yardımla söyler. Nesnenin, varlığın adını şeklini büyüklüğünü söyleyebilir. Geometrik şekilleri tanır,bazen geometrik şekillerin adını karıştırır. Modele bakarak nesnelerle yardım edildiğinde örüntü oluşturur. Atatürk’ün hayatıyla ilgili belli başlı olguları söyler.

 

Dil Gelişimi: Selin Naz konuşurken sesini uygun kullanır. Jest ve mimikleri anlar ancak konuşma sırasında yardımla göz teması kurar. Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlendiklerini izlediklerini açıklar ancak sorular soramaz. Sözcüklerin başlangıç seslerini yardımla söyler.

 

Sosyal ve Duygusal Gelişim: Selin Naz kendini anlatabiliyor. Duygularını ifade etmede ve kendiliğinden işe başlamada çekingenlik gösterebiliyor.Başladığı işi bitirmede zaman zaman çabuk sıkılıyor. Grup etkinliklerine istekle katılıyor. Günlük yaşamdaki kurallara uyum sağlayabiliyor. Estetik hareketlerle dans edebilir. Sorumluluk alır ve yerine getirir. Çevresinde gördüğü rahatsız edici durumları söyler. Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır.

 

Özbakım Becerileri: Selin Naz kendi başına yemek yiyebiliyor.Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına uyar gerekli özeni gösterir.Giysilerini yardımla giyip çıkarabiliyor, asabiliyor. El yüz yıkama, tuvalet temizliği vb. temizlik kurallarını uygulayabiliyor.Yorulduğu durumlarda dinlendirici bir etkinliğe katılıyor.Tehlikeli durumları söyler ve uzak durur.

 

 

Görüş ve Öneriler: Çocuğunuza evde hikayeler okuyarak sözcük dağarcığını geliştirebilir. Bilmediği kelimeleri açıklayabilirsiniz. Okuduğunuz hikayeyle ilgili sorular sorarak canlandırma yapmasını isteyebilirsiniz. Başarılarının devamını dilerim…

Okul Adı                                :

Öğretmenin Adı ve Soyadı   :

Rapor Tarihi                         : 24  / 01  /  2014

Çocuğun Adı ve Soyadı       :Yaren

Çocuğun Doğum Tarihi       : . . . / . . . /  20. …

Cinsiyeti                                 : Kız

Okula Başlama Tarihi          : 16  / 09 /  2013

 

Motor Gelişim: Yaren büyük kas ve küçük kas gerektiren etkinlikleri yapar. Sanat etkinliklerinde düzenli çalışmaya özen gösterir. Etkinliklerini bitirdikten sonra kendi eşyasını toplar. Bedensel koordinasyon ve el göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilmede çok başarılıdır. Ancak; pekiştirme amaçlı destek olunarak evde de küçük kasları güçlendirirci egzersizler (hamur oynama, boncuk toplama, pirinç ayıklama, kağıt buruşturma vb.) yapılmalıdır.

 

Bilişsel Gelişim: Dikkat edilmesi gereken nesne, durum ve olaya odaklanır. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. Nesnenin, varlığın adını şeklini büyüklüğünü söyleyebilir. Geometrik şekilleri tanır, bazen geometrik şekillerin adını karıştırır. Modele bakarak nesnelerle yardım edildiğinde örüntü oluşturur. Atatürk’ün hayatıyla ilgili belli başlı olguları söyler.

 

Dil Gelişimi: Yaren konuşurken sesini uygun kullanır. Jest ve mimikleri anlar ancak konuşma sırasında yardımla göz teması kurar. Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlendiklerini izlediklerini açıklar ancak sorular soramaz. Sözcüklerin başlangıç seslerini yardımla söyler.

 

Sosyal ve Duygusal Gelişim: Yaren  kendini anlatabiliyor. Duygularını ifade etmede ve kendiliğinden işe başlamada çekingenlik gösterebiliyor.Başladığı işi bitirmede zaman zaman çabuk sıkılıyor. Grup etkinliklerine istekle katılıyor. Günlük yaşamdaki kurallara uyum sağlayabiliyor.  Aynı kişinin farklı rolleri olduğunu söyleyebilir. Estetik hareketlerle dans edebilir. Sorumluluk alır ve yerine getirir. Çevresinde gördüğü rahatsız edici durumları söyler. Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır.

 

Özbakım Becerileri:    Yaren, temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır. El, yüz ve vücudunun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar. Tuvalet gereksinimini yardımsız yapar. Yiyeceklerini ayrım yapmadan yer. Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat eder. Beslenme araç ve gereçlerini temizlik kurallarına uygun kullanır. İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar. Giysilerini yardımsız giyinir ve yardımsız çıkartır. Duruma ve hava koşullarına uygun olan giyeceği seçer. Tehlikeli olan durumları söyler ve uzak durur.

 

 

Görüş ve Öneriler: Çocuğunuza evde hikayeler okuyarak sözcük dağarcığını geliştirebilir. Bilmediği kelimeleri açıklayabilirsiniz. Okuduğunuz hikayeyle ilgili sorular sorarak canlandırma yapmasını isteyebilirsiniz. Başarılarının devamını dilerim…

 

184,817 total views, 0 views today

Paylaşabilirsiniz
Share
admin tarafından Gelişim Raporları, Sanat Etkinliği, Sliders kategorisinde yayınlandı.   Etiketler: ,

1 Sonuç : Gelişim Raporu Örnekleri

  1. Paylaşım için teşekkürler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

UA-51536771-1