Gelişim Raporları 2. Dönem Sonu

Okul Adı                                :

Öğretmenin Adı ve Soyadı   :

Rapor Tarihi                         :

Çocuğun Adı ve Soyadı       :

Çocuğun Doğum Tarihi       :

Cinsiyeti                                 :

Okula Başlama Tarihi          :

 

Motor Gelişim: Yuvarlanma, sözel yönergelere uygun hareket etme, belirli bir yüksekliğe çıkma, bir engelin üzerinden sıçrama, nesneyi belirli bir mesafedeki hedefe atma konusunda yaşının özelliklerini gösteriyor. Yardımla Katlama, kesme, bağlama, yapıştırma gibi el göz koordinasyonu gerektiren becerileri yapabilir. Tek ayak üzerinde zıplama, çift ayak üzerinde sıçrama konusunda başarılı. Evde özellikle katlama, bağlama konusunda çalışmalar yapabilirsiniz.

Bilişsel Gelişim: Renkleri, rakamları ve şekilleri tanımada başarılı fakat renkler ve rakamlar üzerinde başarılı olsa da evde çalışmalar yapılmalı. Dikkatini toplamada ve sürdürmede de biraz zorlandığını gözlemledim. Evde 1 ve 10 arasında ufak çıkarma işlemleri yapılmalı. Aynı zamanda adres ve telefon bilgilerinin evde tekrar edilip, çocuğa kazandırılması gerekiyor. Sıralama, sınıflama ve nesneleri amaçlarına uygun olarak kullanma konusunda başarılı ve bu yönde de desteklenip pekiştirme yapılması gerekir.

Dil Gelişimi: Sözcük dağarcığı  yaşının gerektiği düzeyde gelişmiştir. Dinlediklerinin anlamını kavrar ancak yardımla ifade eder. Görsel materyalleri yardımla okur.

 

Sosyal ve Duygusal Gelişim: Ali başkalarının duygularını anlar ve kendi duygularını uygun yollarla ifade eder. Yapı-inşa oyunlarında başarı gösterir. Fakat bu tür oyunları oynamayı çok tercih etmez. Genel olarak kendini doğru olarak ifade edebilen aktif bir çocuk. Öğretmenin sorduğu sorulara cevap verebiliyor. Oyunlarında genelde lider konumunu alır. Grup içinde de lider olmak istediği için uyum problemleri yaşanabilir. Sorumluluk bilinci ve kendine güven duygusu gelişmektedir.

Özbakım Becerileri: Giysilerini kendi giyip çıkarabiliyor. Tuvalet bakımını bağımsız olarak gerçekleştirebiliyor. Gözlemlerime göre temizlik malzemelerini doğru kullanıyor, fakat evde takip edilmeli ve bunu pekiştirmesi önemle sağlanmalı. Beslenmesi sağlıklı yemeklerde seçici değil ve beslenmesi doğal seyrinde. Düğme ilikleme ve bağcık bağlama çalışması önemle yapılmalıdır.

Görüş ve Öneriler: Blok, müzik, kitap, evcilik vb köşelerinde oynamaktan hoşlanmaktadır. Dışarıda top oyunlarından, ip atlama oyunlarından, kum oyunlarından, koşmacalı oyunlarından vb oynamakta çok zevk almaktadır. Hayatın Boyunca Sağlık,  Mutluluk ve Başarı hep seninle olsun…

 

 

 

 

Okul Adı                                :

Öğretmenin Adı ve Soyadı   :

Rapor Tarihi                         :

Çocuğun Adı ve Soyadı       :

Çocuğun Doğum Tarihi       :

Cinsiyeti                                 :

Okula Başlama Tarihi          :

 

Motor Gelişim: Mehmet insan resmi çizimlerinde ayrıntıya dikkat eder ve özenle çalışmalarını tamamlamaktadır. Resim yapmayı çok sever; özellikle ailesi ile resimler yapmayı,  öğretmeninin resmini çizmekten ve yaptığı resmi anlatmaktan çok hoşlanır. Resim yapmak onun küçük el kaslarını daha rahat kullanmasını sağlayacaktır. Ayrıca hayal dünyasını daha rahat ifade etmesini sağlayacaktır. Resme olan yeteneği desteklenmeli.

Bilişsel Gelişim: Nesne, durum, olayı fark ederek dikkatini yoğunlaştırabiliyor. Dikkat süresi istendik düzeyde. Nesne, durum ve olayları gözlemleyip yorumlayabiliyor. Yardımla nesnelerin çeşitli özelliklerini farkedip eşleştirme, gruplama ve sıralama yapabiliyor. 1-10 arası nesne ve rakamlar arasında ilişki kurmada zorlanıyor. Geometrik şekil, miktar, boyut, zaman, mekanda konum kavramlarına sahip. Evde adres ve telefon bilgilerinin öğretilmesi, sağ-sol kavramı ile ilgili evde küçük çalışmalar yapılmalı, rakam yazma çalışması yapılması gerekiyor.

Dil Gelişimi: Sözcük dağarcığı  yaşının gerektiği düzeyde gelişmiştir. Dinlediklerinin anlamını kavrar ancak yardımla ifade eder. Görsel materyalleri yardımla okur.

 

 

Sosyal ve Duygusal Gelişim: Yardımla kendini doğru olarak ifade edebilen, kurallara bağlı bir çocuk. Çevresine hoşgörü gösterebilmekte yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilmekte. Olumlu/olumsuz duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar. Başladığı işi bitirme çabası gösterir ve toplumda farklı rollere sahip kişiler olduğunu söyler.

Özbakım Becerileri:   Giysilerini kendi giyip çıkarabiliyor. Tuvalet bakımını bağımsız olarak gerçekleştirebiliyor. Gözlemlerime göre temizlik malzemelerini doğru kullanıyor, fakat evde takip edilmeli ve bunu pekiştirmesi önemle sağlanmalı. Beslenmesi sağlıklı yemeklerde seçici değil ve beslenmesi doğal seyrinde. Düğme ilikleme ve bağcık bağlama çalışması önemle yapılmalıdır.

 

Görüş ve Öneriler: Blok, müzik, kitap, evcilik vb köşelerinde oynamaktan hoşlanmaktadır. Dışarıda top oyunlarından, kum oyunlarından, koşmacalı oyunlarından vb oynamakta çok zevk almaktadır. Hayatın Boyunca Sağlık,  Mutluluk ve Başarı hep seninle olsun…

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul Adı                                :

Öğretmenin Adı ve Soyadı   :

Rapor Tarihi                         :

Çocuğun Adı ve Soyadı       :

Çocuğun Doğum Tarihi       :

Cinsiyeti                                 :

Okula Başlama Tarihi          :

 

Motor Gelişim: Yuvarlanma, sözel yönergelere uygun hareket etme, belirli bir yüksekliğe çıkma, bir engelin üzerinden sıçrama, nesneyi belirli bir mesafedeki hedefe atma konusunda yaşının özelliklerini gösteriyor. Yardımla katlama, resim yapma, kesme, bağlama, yapıştırma gibi el göz koordinasyonu gerektiren becerileri yapabilir. Tek ayak üzerinde zıplama, çift ayak üzerinde sıçrama konusunda başarılı. Evde özellikle katlama, bağlama konusunda çalışmalar yapabilirsiniz.

Bilişsel Gelişim: Nesne, durum, olayı fark ederek dikkatini yoğunlaştırabiliyor. Dikkat süresi istendik düzeyde. Nesne, durum ve olayları gözlemleyip yorumlayabiliyor. Yardımla nesnelerin çeşitli özelliklerini farkedip eşleştirme, gruplama ve sıralama yapabiliyor. 1-10 arası nesne ve rakamlar arasında ilişki kurmada zorlanıyor. Geometrik şekil, miktar, boyut, zaman, mekanda konum kavramlarına sahip. Evde adres ve telefon bilgilerinin öğretilmesi, sağ-sol kavramı ile ilgili evde küçük çalışmalar yapılmalı, rakam yazma çalışması yapılması gerekiyor.

Dil Gelişimi: Alıcı ve verici dil gelişimi yaşının gerektirdiği seviyede ve hızla gelişmekte. Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanıyor. Belli bir konuda konuşmayı başlatarak, konuşurken ve dinlerken göz teması kurabiliyor. Sesleri ayırt edebiliyor ve kelimeleri doğru telaffuz ediyor. Dinlediklerini algılayıp yorumlayabiliyor Sözcük dağarcığında yaşının özelliklerini gösteriyor. Kelime oyunları, bilmeceler, öykülerden yararlanarak dil gelişimini destekleyebiliriz.

Sosyal ve Duygusal Gelişim: Etkinliklere kendi isteği ile katılarak sorumluluklarını yerine getirebiliyor. Grup içerisinde iletişim kendiliğinden başlatabiliyor ve olumsuz duygu ve düşüncelerini rahat bir şekilde ifade edebiliyor. Oyunlarda bazen liderliği üstleniyor, bazen lideri izliyor. Sınıf içerisindeki araç-gereçleri pek istekli toplamıyor. Sosyal–duygusal alanda hedeflenen davranışların kazanımı sağlanmasına rağmen; uygun model olma/davranışın doğruluğuna göre tutarlı pekiştireç verilmesi davranışların yerleşmesinde yardımcı olacaktır.

 

Özbakım Becerileri: Yemeğini kendi kendine yer, yemek yerken görgü kurallarına uygun yer. Metehan yemekten sonra el, yüz temizliğini gerçekleştirir. Tuvalet gereksinimini kendi başına karşılar, tuvalet sonrası temizliğine dikkat eder. Kıyafetinin temizliğine de özen gösterir. Metehan’ın oyun oynadıktan sonrada oyuncaklarını toplamasının, düzenli olmasının önemi anlatılıp odasını düzenlemesi için motive etmeli, bunun onun da sorumluluğu olduğu hatırlatılmalı, yaptığı olumlu davranışlar sözel olaraktan pekiştirilerek bu davranışın kalıcı olması sağlanmalıdır.

 

Görüş ve Öneriler:    Tekerlemeleri, Sanat içerikli etkinlikleri sever.Elinde bulunan materyallere bir şeyler çizer.Daha önce gittiği yerleri kolay hatırlar.Şarkıların melodilerini çok iyi hatırlar,problemi olan arkadaşlarına her zaman yardım eder.Başkaları ile birlikte oyun oynamayı çok sever.En az iki veya üç yakın arkadaşı vardır.Kendisine güvenir.Düşünce ve davranışları arasında tutarlılık vardır.

Hayatın Boyunca Sağlık,  Mutluluk ve Başarı hep seninle olsun…

Okul Adı                                :

Öğretmenin Adı ve Soyadı   :

Rapor Tarihi                         :

Çocuğun Adı ve Soyadı       :

Çocuğun Doğum Tarihi       :

Cinsiyeti                                 :

Okula Başlama Tarihi          :

 

Motor Gelişim: Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabiliyor. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabiliyor. Büyük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabiliyor. Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabiliyor. Denge gerektiren belirli hareketleri yapabiliyor. Evde özellikle katlama, bağlama konusunda çalışmalar yapabilirsiniz.

Bilişsel Gelişim: Nesne, durum, olayı fark ederek dikkatini yoğunlaştırabiliyor. Dikkat süresi istendik düzeyde. Nesne, durum ve olayları gözlemleyip yorumlayabiliyor. Nesnelerin çeşitli özelliklerini farkedip eşleştirme, gruplama ve sıralama yapabiliyor. 1-10 arası nesne ve rakamlar arasında ilişki kurmada zorlanıyor. 1- 20 arası yardımla ritmik sayabiliyor. Geometrik şekil, miktar, boyut, zaman, mekanda konum kavramlarına sahip. Neden sonuç ilişkisi kurabiliyor. Evde adres ve telefon bilgilerinin öğretilmesi, sağ-sol kavramı ile ilgili evde küçük çalışmalar yapılmalı, rakam yazma çalışması yapılması gerekiyor.

Dil Gelişimi: Sözcük dağarcığı  yaşının gerektiği düzeyde gelişmiştir. Dinlediklerinin anlamını kavrar ancak yardımla ifade eder. Görsel materyalleri yardımla okur.

 

Sosyal ve Duygusal Gelişim: Yasin başkalarının duygularını anlar ve kendi duygularını uygun yollarla ifade eder. Yapı-inşa oyunlarında başarı gösterir. Fakat bu tür oyunları oynamayı çok tercih etmez. Genel olarak kendini doğru olarak ifade edebilen aktif bir çocuk. Oyunlarında genelde lider konumunu alır. Grup içinde de lider olmak istediği için uyum problemleri yaşanabilir. Sorumluluk bilinci ve kendine güven duygusu gelişmektedir.

 

Özbakım Becerileri: Yemeğini kendi kendine yer, yemek yerken görgü kurallarına uygun yer. Yasin yemekten sonra el, yüz temizliğini gerçekleştirir. Tuvalet gereksinimini kendi başına karşılar, tuvalet sonrası temizliğine dikkat eder. Kıyafetinin temizliğine de özen gösterir. Yasin’in oyun oynadıktan sonrada oyuncaklarını toplamasının, düzenli olmasının önemi anlatılıp odasını düzenlemesi için motive etmeli, bunun onun da sorumluluğu olduğu hatırlatılmalı, yaptığı olumlu davranışlar sözel olaraktan pekiştirilerek bu davranışın kalıcı olması sağlanmalıdır.

 

 

Görüş ve Öneriler:    Blok, müzik, kitap, evcilik vb köşelerinde oynamaktan hoşlanmaktadır. Dışarıda top oyunlarından, ip atlama oyunlarından, kum oyunlarından, koşmacalı oyunlarından vb oynamakta çok zevk almaktadır. Hayatın Boyunca Sağlık,  Mutluluk ve Başarı hep seninle olsun…

 

 

 

Okul Adı                                :

Öğretmenin Adı ve Soyadı   :

Rapor Tarihi                         :

Çocuğun Adı ve Soyadı       :

Çocuğun Doğum Tarihi       :

Cinsiyeti                                 :

Okula Başlama Tarihi          :

 

Motor Gelişim: Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabiliyor. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabiliyor. Büyük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabiliyor. Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabiliyor. Denge gerektiren belirli hareketleri yapabiliyor. Evde özellikle katlama, bağlama konusunda çalışmalar yapabilirsiniz.

 

 

Bilişsel Gelişim: Dikkat edilmesi gereken nesne, durum, olayı fark ederek dikkatini yoğunlaştırabiliyor. Dikkat süresi istendik düzeyde. Nesne, durum ve olayları gözlemleyip yorumlayabiliyor. Nesnelerin çeşitli özelliklerini farkedip eşleştirme, gruplama ve sıralama yapabiliyor. 1-10 arası nesne ve rakamlar arasında ilişki kurabiliyor. 1- 20 arası ritmik sayabiliyor. Geometrik şekil, miktar, boyut, zaman, mekanda konum kavramlarına sahip. Neden sonuç ilişkisi kurabiliyor. Evde adres ve telefon bilgilerinin öğretilmesi gerek.

 

Dil Gelişimi: Ömer  kendini son derece iyi ifade edebilen, cümleleri çok düzgün kuramasa da şarkı, tekerleme ve parmak oyunlarını öğrenmede yaşından beklenen düzeyde başarılı. Aynı zamanda sesleri doğru takip edebilmekte. Evde hikaye kitabı okuyarak hikaye ile ilgili sorular sorularak kelime hazinesi zenginleştirilebilir.

Sosyal ve Duygusal Gelişim: Genel olarak kendini doğru olarak ifade edebilen, kurallara fazla uymayan bir çocuk. Çevresine hoşgörü gösterebilmekte yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk destekle alabilmekte. Olumlu/olumsuz duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar. Başladığı işi bitirme çabası gösterir ve toplumda farklı rollere sahip kişiler olduğunu söyler.

Özbakım Becerileri:    Giysilerini kendi giyip çıkarabiliyor. Tuvalet bakımını bağımsız olarak gerçekleştirebiliyor. Gözlemlerime göre temizlik malzemelerini doğru kullanıyor, fakat evde takip edilmeli ve bunu pekiştirmesi önemle sağlanmalı. Zaman zaman doğru beslenmenin önemi hakkında küçük konuşmalar yapmanızı öneririm. Acil durumlarda başvurulacak bir telefon numarasını öğrenmede yardımcı olunmalı ve devamlı olarak desteklenmeli bu konuda. Aynı zamanda düğme ilikleme ve bağcık bağlama çalışması önemle yapılmalıdır.

 

 

Görüş ve Öneriler: Blok, müzik, kitap, evcilik vb köşelerinde oynamaktan hoşlanmaktadır. Dışarıda top oyunlarından, ip atlama oyunlarından, kum oyunlarından, koşmacalı oyunlarından vb oynamakta çok zevk almaktadır. Hayatın Boyunca Sağlık,  Mutluluk ve Başarı hep seninle olsun…

 

 

 

 

 

Okul Adı                                :

Öğretmenin Adı ve Soyadı   :

Rapor Tarihi                         :

Çocuğun Adı ve Soyadı       :

Çocuğun Doğum Tarihi       :

Cinsiyeti                                 :

Okula Başlama Tarihi          :

 

Motor Gelişim: Ömer Faruk genel olarak bedensel hareketleri ve devinimleri yaş grubundan beklenen düzeyde. Ona hareket etme fırsatını devamlı olarak tanıyın ve enerjisini olumlu yönde harcamasını sağlayın. Ayrıca makas tutma, kâğıt katlama vb el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yardımla yapabiliyor. Evde kalem tutma, kesik çizgileri birleştirme ve boyama çalışmaları çocukla kalemi tutma alışkanlığının yerleşmesi amacıyla pekiştirme olarak yapılmalı.   

 

Bilişsel Gelişim: Nesne, durum, olayı fark ederek dikkatini yoğunlaştırabiliyor. Dikkat süresi istendik düzeyden biraz az. Yardımla nesnelerin çeşitli özelliklerini farkedip eşleştirme, gruplama ve sıralama yapabiliyor. 1-10 arası nesne ve rakamlar arasında ilişki kurmada zorlanıyor. Geometrik şekil, miktar, boyut, zaman, mekanda konum kavramlarına sahip. Evde adres ve telefon bilgilerinin öğretilmesi, sağ-sol kavramı ile ilgili evde küçük çalışmalar yapılmalı, rakam yazma çalışması yapılması gerekiyor.

 

Dil Gelişimi: Sözcük dağarcığı  yaşının gerektiği düzeyde gelişmiştir. Dinlediklerinin anlamını kavrar ancak yardımla ifade eder. Görsel materyalleri yardımla okur.

 

Sosyal ve Duygusal Gelişim: Genel olarak kendini doğru olarak ifade edebilen, kurallara bağlı bir çocuk. Arkadaşları ile olan ilişkilerinde başarılı ve başkalarının haklarına saygılı olmakta. Çevresine hoşgörü gösterebilmekte yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilmekte. Olumlu/olumsuz duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar. Başladığı işi bitirme çabası göstermez ve toplumda farklı rollere sahip kişiler olduğunu yardımla söyler.

 

Özbakım Becerileri: Giysilerini kendi giyip çıkarabiliyor. Tuvalet bakımını bağımsız olarak gerçekleştirebiliyor. Gözlemlerime göre temizlik malzemelerini doğru kullanıyor, fakat evde takip edilmeli ve bunu pekiştirmesi önemle sağlanmalı. Zaman zaman doğru beslenmenin önemi hakkında küçük konuşmalar yapmanızı öneririm. Acil durumlarda başvurulacak bir telefon numarasını öğrenmede yardımcı olunmalı ve devamlı olarak desteklenmeli bu konuda. Aynı zamanda düğme ilikleme ve bağcık bağlama çalışması önemle yapılmalıdır.

 

 

Görüş ve Öneriler: Blok, müzik, kitap, evcilik vb köşelerinde oynamaktan hoşlanmaktadır. Dışarıda top oyunlarından, ip atlama oyunlarından, kum oyunlarından, koşmacalı oyunlarından vb oynamakta çok zevk almaktadır. Hayatın Boyunca Sağlık,  Mutluluk ve Başarı hep seninle olsun…

 

 

 

 

 

 

 

Okul Adı                                :

Öğretmenin Adı ve Soyadı   :

Rapor Tarihi                         :

Çocuğun Adı ve Soyadı       :

Çocuğun Doğum Tarihi       :

Cinsiyeti                                 :

Okula Başlama Tarihi          :

 

Motor Gelişim: Bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri belirli hareketleri yapabilir. Pedal çevirme hareketini yapar, belli bir yüksekliğe tırmanır, iner, atlama, sırçama hareketlerini yapar. Nesneleri belli bir hedefe yardımla atar. El ve göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yetişkin desteğiyle yapar. Nesneleri takar, çıkarır, kesme, katlama yapar, nesneleri yeni şekiller oluşturacak şekilde bir araya getirir. Etkinliklerde verilen süreyi doğru kullanabilme konusunda desteklenmeli. Evde bağlama çalışmaları yapılabilir. Psikomotor gelişimi yaş rubunun seviyesindedir.

 

Bilişsel Gelişim: Dikkat edilmesi gereken nesne, durum, olayı fark ederek dikkatini yoğunlaştırabiliyor. Dikkat süresi istendik düzeyde. Nesne, durum ve olayları gözlemleyip yorumlayabiliyor. Nesnelerin çeşitli özelliklerini farkedip eşleştirme, gruplama ve sıralama yapabiliyor. 1-10 arası nesne ve rakamlar arasında ilişki kurabiliyor. 1- 20 arası ritmik sayabiliyor. Geometrik şekil, miktar, boyut, zaman, mekanda konum kavramlarına sahip. Neden sonuç ilişkisi kurabiliyor. Evde adres ve telefon bilgilerinin öğretilmesi gerek.

 

Dil Gelişimi: Sözcük dağarcığı  yaşının gerektiği düzeyde gelişmiştir. Dinlediklerinin anlamını kavrar ancak yardımla ifade eder. Görsel materyalleri yardımla okur.

 

Sosyal ve Duygusal Gelişim: Genel olarak kendini doğru olarak ifade edebilen, kurallara fazla uymayan bir çocuk. Çevresine hoşgörü gösterebilmekte yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilmekte. Olumlu/olumsuz duygu ve düşüncelerini yardımla uygun şekilde ortaya koyar. Başladığı işi bitirme çabası gösterir ancak zamanı iyi kullanamıyor.

Özbakım Becerileri:    Giysilerini yardımla giyip çıkarabiliyor. Tuvalet bakımını bağımsız olarak gerçekleştirebiliyor. Gözlemlerime göre temizlik malzemelerini doğru kullanıyor, fakat evde takip edilmeli ve bunu pekiştirmesi önemle sağlanmalı. Zaman zaman doğru beslenmenin önemi hakkında küçük konuşmalar yapmanızı öneririm. Acil durumlarda başvurulacak bir telefon numarasını öğrenmede yardımcı olunmalı ve devamlı olarak desteklenmeli bu konuda. Aynı zamanda düğme ilikleme ve bağcık bağlama çalışması önemle yapılmalıdır.

 

 

Görüş ve Öneriler: Blok, müzik, kitap, evcilik vb köşelerinde oynamaktan hoşlanmaktadır. Dışarıda top oyunlarından, ip atlama oyunlarından, kum oyunlarından, koşmacalı oyunlarından vb oynamakta çok zevk almaktadır. Hayatın Boyunca Sağlık,  Mutluluk ve Başarı hep seninle olsun…

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul Adı                                :

Öğretmenin Adı ve Soyadı   :

Rapor Tarihi                         :

Çocuğun Adı ve Soyadı       :

Çocuğun Doğum Tarihi       :

Cinsiyeti                                 :

Okula Başlama Tarihi          :

Motor Gelişim: Bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri belirli hareketleri yapabilir. Pedal çevirme hareketini yapar, belli bir yüksekliğe tırmanır, iner, atlama, sırçama hareketlerini yapar. Nesneleri belli bir hedefe atar. El ve göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapar. Nesneleri takar, çıkarır, kesme, katlama yapar, nesneleri yeni şekiller oluşturacak şekilde bir araya getirir. Evde bağlama çalışmaları yapılabilir. Psikomotor gelişimi yaş rubunun seviyesindedir.

Bilişsel Gelişim: Sayı ile nesne arasında ilişki kurabiliyor. 1’den 10’a kadar sayabiliyor. Nesnelerin neden yapıldığını söyleyebiliyor. “Neden evimiz, kitabımız, saatimiz, gözlerimiz vardır” gibi soruları cevaplandırabiliyor fakat kendisine direk sorulmadıkça cevap vermiyor. Artık materyalleri kullanarak bir ürün yapabiliyor. Muhammed ile evde ki farklı artık materyalleri kullanarak(ip, kumaş parçaları, kutular, makaralar vb.)çalışmalar yaptırabilirsiniz. Resme bakarak nesneyi tanımlayabiliyor.

Dil Gelişimi: Alıcı ve verici dil gelişimi yaşının gerektirdiği seviyede ve hızla gelişmekte. Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanıyor. Belli bir konuda konuşmayı başlatarak, konuşurken ve dinlerken göz teması kurabiliyor. Sesleri ayırt edebiliyor ve kelimeleri doğru telaffuz ediyor. Dinlediklerini algılayıp yorumlayabiliyor Sözcük dağarcığında yaşının özelliklerini gösteriyor. Kelime oyunları, bilmeceler, öykülerden yararlanarak dil gelişimini destekleyebiliriz.

Sosyal ve Duygusal Gelişim: Etkinliklere kendi isteği ile katılarak sorumluluklarını yerine getirebiliyor. Grup içerisinde iletişim kendiliğinden başlatabiliyor ve olumsuz duygu ve düşüncelerini rahat bir şekilde ifade edebiliyor. Oyunlarda bazen liderliği üstleniyor, bazen lideri izliyor. Sınıf içerisindeki araç-gereçleri pek istekli toplamıyor. Sosyal–duygusal alanda hedeflenen davranışların kazanımı sağlanmasına rağmen; uygun model olma/davranışın doğruluğuna göre tutarlı pekiştireç verilmesi davranışların yerleşmesinde yardımcı olacaktır.

Özbakım Becerileri:   El-yüz yıkama, tuvalet temizliği vb. temizlik kurallarını uygulayabiliyor. Giysilerini yardımsız giyip çıkarabiliyor, katlayabiliyor, asabiliyor. Kendi başına yemek yiyebiliyor. Yemek seçmiyor. Hoşuna giden yiyecekler olduğunda gidip tekrar alabiliyor, tabağındakileri bitirebiliyor. Acil durumlarda başvurulacak bir telefon numarasını öğrenmede yardımcı olunmalı ve devamlı olarak desteklenmeli bu konuda.

 

Görüş ve Öneriler:    Sözcükleri anlamlarına uygun bir biçimde kullanır.İsimler, yerler ve tarihler ile ilgili iyi bir hafızaya sahiptir.Yaşına göre iyi bir kelime haznesine sahiptir. Başkalarıyla yüksek düzeyde sözel iletişime girer. Matematik dersini sever.Matematiksel hesaplama oyunlarını ilginç bulur. Hayatın Boyunca Sağlık,  Mutluluk ve Başarı hep seninle olsun…

Okul Adı                                :

Öğretmenin Adı ve Soyadı   :

Rapor Tarihi                         :

Çocuğun Adı ve Soyadı       :

Çocuğun Doğum Tarihi       :

Cinsiyeti                                 :

Okula Başlama Tarihi          :

Motor Gelişim: Bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri belirli hareketleri yapabilir. Pedal çevirme hareketini yapar, belli bir yüksekliğe tırmanır, iner, atlama, sırçama hareketlerini yapar. Nesneleri belli bir hedefe yardımla atar. El ve göz koordinasyonu gerektiren hareketleri destekle yapar. Nesneleri takar, çıkarır,yardımla kesme ve katlama yapar, nesneleri yeni şekiller oluşturacak şekilde bir araya getirir. Evde bağlama çalışmaları yapılabilir. Psikomotor gelişimi yaş rubunun seviyesindedir.

Bilişsel Gelişim: Nesne, durum, olayı fark ederek dikkatini yoğunlaştırabiliyor. Dikkat süresi istendik düzeyde. Nesne, durum ve olayları gözlemleyip yorumlayabiliyor. Nesnelerin çeşitli özelliklerini farkedip yardımla eşleştirme, gruplama ve sıralama yapabiliyor. 1-10 arası nesne ve rakamlar arasında ilişki kurmada zorlanıyor. 1- 20 arası yardımla ritmik sayabiliyor. Geometrik şekil, miktar, boyut, zaman, mekanda konum kavramlarına sahip. Evde adres ve telefon bilgilerinin öğretilmesi, sağ-sol kavramı ile ilgili evde küçük çalışmalar yapılmalı, rakam yazma çalışması yapılması gerekiyor.

Dil Gelişimi: Sözcük dağarcığı  yaşının gerektiği düzeyde gelişmiştir. Dinlediklerinin anlamını kavrar ancak yardımla ifade eder. Görsel materyalleri yardımla okur.

 

 

Sosyal ve Duygusal Gelişim: Genel olarak kendini doğru olarak ifade edebilen, kurallara biraz bağlı bir çocuk. Arkadaşları ile olan ilişkilerinde başarılı ve başkalarının haklarına yardımla saygılı olmakta. Çevresine hoşgörü gösterebilmekte yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilmekte. Olumlu/olumsuz duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar. Başladığı işi bitirme çabası gösterir ancak zamanı iyi kullanamıyor.

Özbakım Becerileri:    Giysilerini kendi giyip çıkarabiliyor. Tuvalet bakımını bağımsız olarak gerçekleştirebiliyor. Beslenmesi son derece sağlıklı, yemeklerde artık seçici değil ve beslenmesi doğal seyrinde. Zaman zaman doğru beslenmenin önemi hakkında küçük konuşmalar yapmanızı öneririm. Acil durumlarda başvurulacak bir telefon numarasını öğrenmede yardımcı olunmalı ve devamlı olarak desteklenmeli bu konuda. Aynı zamanda düğme ilikleme ve bağcık bağlama çalışması önemle yapılmalıdır.

Görüş ve Öneriler: Sözcükleri anlamlarına uygun bir biçimde kullanır.Bireysel çalışırken daha başarılıdır. Başkaları ile birlikte oyun oynamayı sever.   Hayatın Boyunca Sağlık,  Mutluluk ve Başarı hep seninle olsun…

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul Adı                                :

Öğretmenin Adı ve Soyadı   :

Rapor Tarihi                         :

Çocuğun Adı ve Soyadı       :

Çocuğun Doğum Tarihi       :

Cinsiyeti                                 :

Okula Başlama Tarihi          :

Motor Gelişim: Esat genel olarak bedensel hareketleri ve devinimleri yaş grubundan beklenen düzeyde. Ona hareket etme fırsatını devamlı olarak tanıyın ve enerjisini olumlu yönde harcamasını sağlayın. Ayrıca makas tutma, kâğıt katlama vb el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilmede başarılı. İnce motor hareketleri konusunda başarılı fakat evde kalem tutma, kesik çizgileri birleştirme ve boyama çalışmaları çocukla kalemi tutma alışkanlığının yerleşmesi amacıyla pekiştirme olarak yapılmalı.   

Bilişsel Gelişim: Dikkat edilmesi gereken nesne, durum, olayı fark ederek dikkatini yoğunlaştırabiliyor. Dikkat süresi istendik düzeyde. Nesne, durum ve olayları gözlemleyip yorumlayabiliyor. Nesnelerin çeşitli özelliklerini farkedip eşleştirme, gruplama ve sıralama yapabiliyor. 1-10 arası nesne ve rakamlar arasında ilişki kurabiliyor. 1- 20 arası ritmik sayabiliyor. Geometrik şekil, miktar, boyut, zaman, mekanda konum kavramlarına sahip. Neden sonuç ilişkisi kurabiliyor. Evde adres ve telefon bilgilerinin öğretilmesi gerek.

Dil Gelişimi: Sözcük dağarcığı gelişmiştir. Dinlediklerinin anlamını kavrar ve çeşitli yollarla yollarla ifade eder. Görsel materyalleri okur. Okuma ve yazma farkındalığı gösterir.

 

Sosyal ve Duygusal Gelişim: Esat yeni katıldığı bir ortamda öncelikle çevresini, çevresindeki kişileri gözlemler, güven duyduğu kişinin yanında olmayı tercih eder, daha sonra uygun bulursa oradakiler ile iletişim başlatır. Esat’ın yaşına uygun yeni sosyal aktivitelere katılması, yeni arkadaşlarla da dialog sağlayabileceği ortamlarda bulunması kendisini daha rahat ifade edebilmesi için olumlu olacaktır.

 

Özbakım Becerileri Giysilerini yardımla giyip çıkarabiliyor. Tuvalet bakımını bağımsız olarak gerçekleştirebiliyor. Gözlemlerime göre temizlik malzemelerini doğru kullanıyor, fakat evde takip edilmeli ve bunu pekiştirmesi önemle sağlanmalı. Zaman zaman doğru beslenmenin önemi hakkında küçük konuşmalar yapmanızı öneririm. Acil durumlarda başvurulacak bir telefon numarasını öğrenmede yardımcı olunmalı ve devamlı olarak desteklenmeli bu konuda. Aynı zamanda düğme ilikleme ve bağcık bağlama çalışması önemle yapılmalıdır.

 

 

Görüş ve Öneriler: Blok, müzik, kitap, evcilik vb köşelerinde oynamaktan hoşlanmaktadır. Dışarıda top oyunlarından, kum oyunlarından, koşmacalı oyunlarından vb oynamakta çok zevk almaktadır. Hayatın Boyunca Sağlık,  Mutluluk ve Başarı hep seninle olsun…

 

 

 

 

 

 

Okul Adı                                :

Öğretmenin Adı ve Soyadı   :

Rapor Tarihi                         :

Çocuğun Adı ve Soyadı       :

Çocuğun Doğum Tarihi       :

Cinsiyeti                                 :

Okula Başlama Tarihi          :

Motor Gelişim: Bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri belirli hareketleri yapabilir. Pedal çevirme hareketini yapar, belli bir yüksekliğe tırmanır, iner, atlama, sırçama hareketlerini yapar. Nesneleri belli bir hedefe atar. El ve göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapar. Nesneleri takar, çıkarır, yardımla kesme ve katlama yapar, nesneleri yeni şekiller oluşturacak şekilde bir araya getirir. Evde bağlama çalışmaları yapılabilir. Psikomotor gelişimi yaş rubunun seviyesindedir.

 

Bilişsel Gelişim: Dikkat edilmesi gereken nesne, durum, olayı fark ederek dikkatini yardımla yoğunlaştırabiliyor. Dikkat süresi çok az düzeyde. Nesne, durum ve olayları gözlemleyip yorumlayabiliyor. Nesnelerin çeşitli özelliklerini farkedip eşleştirme, gruplama ve sıralama yapabiliyor. 1-10 arası nesne ve rakamlar arasında ilişki kurabiliyor. 1- 20 arası ritmik sayabiliyor. Geometrik şekil, miktar, boyut, zaman, mekanda konum kavramlarına sahip. Neden sonuç ilişkisi kurabiliyor. Evde adres ve telefon bilgilerinin öğretilmesi gerek.

 

 

Dil Gelişimi: Sözcük dağarcığı gelişmiştir. Dinlediklerinin anlamını kavrar ve çeşitli yollarla yollarla ifade eder. Görsel materyalleri okur. Okuma ve yazma farkındalığı gösterir.

 

Sosyal ve Duygusal Gelişim: Sorumluluklarını yardımla yerine getirir. Değişik ortamlardaki kurallara uyarma da zorlanır. Başkalarıyla sorunlarını destekle çözer. Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar. Kendini yaratıcı rollerle ifade eder. Bir işi veya görevi başarmak için kendini güdüler.

 

Özbakım Becerileri:   Giysilerini kendi giyip çıkarabiliyor. Tuvalet bakımını bağımsız olarak gerçekleştirebiliyor. Gözlemlerime göre temizlik malzemelerini doğru kullanıyor, fakat evde takip edilmeli ve bunu pekiştirmesi önemle sağlanmalı. Zaman zaman doğru beslenmenin önemi hakkında küçük konuşmalar yapmanızı öneririm. Acil durumlarda başvurulacak bir telefon numarasını öğrenmede yardımcı olunmalı ve devamlı olarak desteklenmeli bu konuda. Aynı zamanda düğme ilikleme ve bağcık bağlama çalışması önemle yapılmalıdır.

 

 

Görüş ve Öneriler: Blok, müzik, kitap, evcilik vb köşelerinde oynamaktan hoşlanmaktadır. Dışarıda top oyunlarından, ip atlama oyunlarından, kum oyunlarından, koşmacalı oyunlarından vb oynamakta çok zevk almaktadır. Hayatın Boyunca Sağlık,  Mutluluk ve Başarı hep seninle olsun…

 

 

Okul Adı                                :

Öğretmenin Adı ve Soyadı   :

Rapor Tarihi                         :

Çocuğun Adı ve Soyadı       :

Çocuğun Doğum Tarihi       :

Cinsiyeti                                 :

Okula Başlama Tarihi          :

 

Motor Gelişim: Funda hamur gibi yumuşak malzemeleri kullanarak 2-3 parçadan oluşan şekiller yapar ve bunlardan kompozisyon oluşturur ve bu tür çalışmaları yaparken mutlu olur. Yatay dikey eğri çizgiler çizer ve bunları kompozisyonlarını oluşturur. Eğik çizgi çizerken, noktaları doğru olarak birleştirebilmektedir. Evde de aile katılımı doğrultusunda gönderdiğimiz çizgi egzersizlerini göz önünde bulundurarak benzer çalışmalar yaptırılması Funda için eğik yazı karakterini ilköğretimde daha rahat çizebilmesi için olumlu olacaktır.

Bilişsel Gelişim: Sayı ile nesne arasında ilişki kurabiliyor. 1’den 10’a kadar sayabiliyor. Nesnelerin neden yapıldığını söyleyebiliyor. “Neden evimiz, kitabımız, saatimiz, gözlerimiz vardır” gibi soruları cevaplandırabiliyor fakat kendisine direk sorulmadıkça cevap vermiyor. Artık materyalleri kullanarak bir ürün yapabiliyor. Merve ile evde ki farklı artık materyalleri kullanarak(ip, kumaş parçaları, kutular, makaralar vb.)çalışmalar yaptırabilirsiniz. Resme bakarak nesneyi tanımlayabiliyor.

Dil Gelişimi: Funda  kendini son derece iyi ifade edebilen, cümleleri çok düzgün kuramasa da şarkı, tekerleme ve parmak oyunlarını öğrenmede yaşından beklenen düzeyde başarılı. Kitaba olan merakı çocukta desteklenmeli. Aynı zamanda sesleri doğru takip edebilmekte. Evde hikaye kitabı okuyarak hikaye ile ilgili sorular sorularak kelime hazinesi zenginleştirilebilir.

Sosyal ve Duygusal Gelişim: Sorumluluklarını yerine getirir. Değişik ortamlardaki kurallara uyar. Başkalarıyla sorunlarını çözer. Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar. Kendini yaratıcı rollerle ifade eder. Bir işi veya görevi başarmak için kendini güdüler.

Özbakım Becerileri: Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır. Beslenme araç ve gereçlerini temizlik kuralları dahilinde kullanır. İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar. Giysilerini yardımsız giyinir ve yardımsız çıkartır. Çıkartmış olduğu giysilerini katlar. Ayakkabılarını giyer, çıkartır. Duruma ve hava koşullarına uygun olan giyeceği seçer.    

 

Görüş ve Öneriler: Arkadaşlarıyla ya da akranlarıyla sosyalleşmeyi çok sever. Başkalarına selam verir, Bir şeyi başkalarıyla işbirliği yaparak öğrenmeyi sever. Hayatın Boyunca Sağlık,  Mutluluk ve Başarı hep seninle olsun…

 

 

 

 

 

 

Okul Adı                                :

Öğretmenin Adı ve Soyadı   :

Rapor Tarihi                         :

Çocuğun Adı ve Soyadı       :

Çocuğun Doğum Tarihi       :

Cinsiyeti                                 :

Okula Başlama Tarihi          :

Motor Gelişim: Büyük kas gelişimi olarak; büyük olan nesneleri toplar. Sözel yönergeye uygun olarak ısınma hareketleri yapar. Değişik yönlere yuvarlanır, uzanır. Belli bir yüksekliğe tırmanır ve o yükseklikten geriye doğru iner. Küçük kas gelişimi olarak; El becerisi gerektiren bazı araçları (makas, kalem, yapıştırıcı) kullanır. Küçük nesneleri takıp, çıkartır. Rahatlıkla makası nasıl kullanacağını bilir. Verilen basit şekilleri çizgi üzerinden kesme çabasında bulunur. Nesneleri kopartır, yırtar. Psikomotor gelişim içerisinde yer alan büyük-küçük kas gelişiminde amaçlanan davranışlar kazanılmasına rağmen; davranışların yerleşmesi için davranışların doğruluğunu takip etme/olumlu davranışa pekiştireçler verilerek gelişimin ilerleyeceği düşünülmektedir.

Bilişsel Gelişim: Dikkat edilmesi gereken nesne, durum, olayı fark ederek dikkatini yoğunlaştırabiliyor. Dikkat süresi istendik düzeyde. Nesne, durum ve olayları gözlemleyip yorumlayabiliyor. Nesnelerin çeşitli özelliklerini farkedip eşleştirme, gruplama ve sıralama yapabiliyor. 1-10 arası nesne ve rakamlar arasında ilişki kurabiliyor. 1- 20 arası ritmik sayabiliyor. Geometrik şekil, miktar, boyut, zaman,  mekanda konum kavramlarına sahip. Neden sonuç ilişkisi kurabiliyor. Evde adres ve telefon bilgilerinin öğretilmesi gerek.

 

Dil Gelişimi: Alıcı ve verici dil gelişimi yaşının gerektirdiği seviyede ve hızla gelişmekte. Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanıyor. Belli bir konuda konuşmayı başlatarak, konuşurken ve dinlerken göz teması kurabiliyor. Sesleri ayırt edebiliyor ve kelimeleri doğru telaffuz ediyor. Dinlediklerini algılayıp yorumlayabiliyor Sözcük dağarcığında yaşının özelliklerini gösteriyor. Kelime oyunları, bilmeceler, öykülerden yararlanarak dil gelişimini destekleyebiliriz.

 

Sosyal ve Duygusal Gelişim: Asel kız arkadaşları tarafından çok sevilmekte hatta bazen paylaşılamamaktadır. Asel bir oyunun kurallarını başkalarına açıkladığı gibi kendisi de kurallara uyar. Kendi cinsiyetine uygun davranır. Arkadaş seçiminde kararlılık gösterir ve gerektiğinde hakkını korur. Bunu yaparken sözel olarak ifade etmeyi tercih eder. Sakin, uyumlu ve paylaşımcı bir yapıya sahiptir.

 

Özbakım Becerileri:  Temizlik kurallarının gereklerini yerine getirebiliyor. Tuvalet bakımını bağımsız olarak gerçekleştirebiliyor. Yemeklerde bazen seçici olabiliyor, doğru beslenmenin önemi kavratılmalı. Giysilerini giyip çıkarabiliyor, asabiliyor. Kendini tehlikelerden koruyabiliyor. Eşyalarını koruyabilme ve düzenli olabilme konusunda başarılı. Dinlenmeyle ilgili kurallara uyabiliyor. Düğme ilikleme ve bağcık bağlama çalışması yapılmalıdır.

 

 

 

Görüş ve Öneriler: İsimler,yer ve tarihler ile ilgili iyi bir hafızaya sahiptir.Başkalarıyla yüksek düzeyde sözel iletişime girer.Tekerlemeleri, anlamsız ritimleri ve sözcük oyunlarını sever.Olayların oluşumu ve işleyişi hakkında çok soru sorar.Matematik dersini sever.Matematiksel hesaplama oyunlarını ilginç bulur.Güçlü ve zayıf yönlerinin farkındadır.

Hayatın Boyunca Sağlık,  Mutluluk ve Başarı hep seninle olsun…

 

Okul Adı                                :

Öğretmenin Adı ve Soyadı   :

Rapor Tarihi                         :

Çocuğun Adı ve Soyadı       :

Çocuğun Doğum Tarihi       :

Cinsiyeti                                 :

Okula Başlama Tarihi          :

 

Motor Gelişim: Şevval hamur gibi yumuşak malzemeleri kullanarak 2-3 parçadan oluşan şekiller yapar ve bunlardan kompozisyon oluşturur ve bu tür çalışmaları yaparken mutlu olur. Yatay dikey eğri çizgiler çizer ve bunları kompozisyonlarını oluşturur. Eğik çizgi çizerken, noktaları doğru olarak birleştirebilmektedir. Evde de aile katılımı doğrultusunda gönderdiğimiz çizgi egzersizlerini göz önünde bulundurarak benzer çalışmalar yaptırılması Şevval için eğik yazı karakterini ilköğretimde daha rahat çizebilmesi için olumlu olacaktır.

Bilişsel Gelişim: Sayı ile nesne arasında ilişki kurabiliyor. 1’den 10’a kadar sayabiliyor. Nesnelerin neden yapıldığını söyleyebiliyor. “Neden evimiz, kitabımız, saatimiz, gözlerimiz vardır” gibi soruları cevaplandırabiliyor fakat kendisine direk sorulmadıkça cevap vermiyor. Artık materyalleri kullanarak bir ürün yapabiliyor. Şevval ile evde ki farklı artık materyalleri kullanarak(ip, kumaş parçaları, kutular, makaralar vb.)çalışmalar yaptırabilirsiniz. Resme bakarak nesneyi tanımlayabiliyor.

Dil Gelişimi: Çekinmediği zamanlarda kendini son derece iyi ifade edebilen, cümleleri düzgün kurabilen bir çocuk. Hikâye kitaplarını resimlerinden takip edebilen bir çocuk. Çocukta kitaba olan merakı desteklenmeli. Ona evde hikâyeler okuyun ve hikâye bitiminde sorular sorun. Bazen de hikayeyi yarıda bırakın gerisini o tamamlasın. Cevaplarını çok zorlamadan almaya çalışın. Şarkı, tekerleme ve parmak oyunlarını öğrenmede çok başarılı.

Sosyal ve Duygusal Gelişim: Sorumluluklarını yerine getirir. Değişik ortamlardaki kurallara uyar. Başkalarıyla sorunlarını çözer. Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar. Kendini yaratıcı rollerle ifade eder. Bir işi veya görevi başarmak için kendini güdüler.

Özbakım Becerileri:   El-yüz yıkama, tuvalet temizliği vb. temizlik kurallarını uygulayabiliyor. Giysilerini yardımsız giyip çıkarabiliyor, katlayabiliyor, asabiliyor. Kendi başına yemek yiyebiliyor. Yemek seçmiyor. Hoşuna giden yiyecekler olduğunda gidip tekrar alabiliyor, tabağındakileri bitirebiliyor. Acil durumlarda başvurulacak bir telefon numarasını öğrenmede yardımcı olunmalı ve devamlı olarak desteklenmeli bu konuda.

 

 

Görüş ve Öneriler: Blok, müzik, kitap, evcilik vb köşelerinde oynamaktan hoşlanmaktadır. Dışarıda top oyunlarından, ip atlama oyunlarından, kum oyunlarından, koşmacalı oyunlarından vb oynamakta çok zevk almaktadır. Hayatın Boyunca Sağlık,  Mutluluk ve Başarı hep seninle olsun…

 

 

 

 

 

Okul Adı                                :

Öğretmenin Adı ve Soyadı   :

Rapor Tarihi                         :

Çocuğun Adı ve Soyadı       :

Çocuğun Doğum Tarihi       :

Cinsiyeti                                 :

Okula Başlama Tarihi          :

Motor Gelişim: Yapılan etkinliklerde fiziksel açıdan, yaş özelliklerine uygun bir gelişim göstermiştir. Yürüme, koşma, yuvarlanma, sekme, sıçrama, yakalama vb. bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri rahatlıkla yapabiliyor. Tek ayak üzerinde durma, tek ve çift ayak ile belli bir mesafeye gitme gibi denge hareketleri yardımla yapabiliyor. Kesme, katlama, yapıştırma, boyama, resim yapma, çizme vb. el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilmede başarılı. Evde çizgi çizme(düz,eğik vb.) çalışmaları yapılmalı.

 

Bilişsel Gelişim: Dikkat edilmesi gereken nesne, durum, olayı fark ederek dikkatini yoğunlaştırabiliyor. Dikkat süresi istendik düzeyde. Nesne, durum ve olayları gözlemleyip yorumlayabiliyor. Nesnelerin çeşitli özelliklerini farkedip eşleştirme, gruplama ve sıralama yapabiliyor. 1-10 arası nesne ve rakamlar arasında ilişki kurabiliyor. 1- 20 arası ritmik sayabiliyor. Geometrik şekil, miktar, boyut, zaman, mekanda konum kavramlarına sahip. Neden sonuç ilişkisi kurabiliyor. Evde adres ve telefon bilgilerinin öğretilmesi gerek.

 

Dil Gelişimi: Alıcı ve verici dil gelişimi yaşının gerektirdiği seviyede ve hızla gelişmekte. Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanıyor. Belli bir konuda konuşmayı başlatarak, konuşurken ve dinlerken göz teması kurabiliyor. Sesleri ayırt edebiliyor ve kelimeleri doğru telaffuz ediyor. Dinlediklerini algılayıp yorumlayabiliyor Sözcük dağarcığında yaşının özelliklerini gösteriyor. Kelime oyunları, bilmeceler, öykülerden yararlanarak dil gelişimini destekleyebiliriz.

Sosyal ve Duygusal Gelişim: Zeynep yeni katıldığı bir ortamda öncelikle çevresini, çevresindeki kişileri gözlemler, güven duyduğu kişinin yanında olmayı tercih eder, daha sonra uygun bulursa oradakiler ile iletişim başlatır. Zeynep’in yaşına uygun yeni sosyal aktivitelere katılması, yeni arkadaşlarla da dialog sağlayabileceği ortamlarda bulunması kendisini daha rahat ifade edebilmesi için olumlu olacaktır.

Özbakım Becerileri:    Giysilerini kendi giyip çıkarabiliyor. Tuvalet bakımını bağımsız olarak gerçekleştirebiliyor. Beslenmesi son derece sağlıklı yemeklerde, artık seçici değil ve beslenmesi doğal seyrinde. Zaman zaman doğru beslenmenin önemi hakkında küçük konuşmalar yapmanızı öneririm. Acil durumlarda başvurulacak bir telefon numarasını öğrenmede yardımcı olunmalı ve devamlı olarak desteklenmeli bu konuda. Aynı zamanda düğme ilikleme ve bağcık bağlama çalışması önemle yapılmalıdır.

 

Görüş ve Öneriler: Blok, müzik, kitap, evcilik vb köşelerinde oynamaktan hoşlanmaktadır. Dışarıda top oyunlarından, ip atlama oyunlarından, kum oyunlarından, koşmacalı oyunlarından vb oynamakta çok zevk almaktadır. Hayatın Boyunca Sağlık,  Mutluluk ve Başarı hep seninle olsun…

 

 

Okul Adı                                :

Öğretmenin Adı ve Soyadı   :

Rapor Tarihi                         :

Çocuğun Adı ve Soyadı       :

Çocuğun Doğum Tarihi       :

Cinsiyeti                                 :

Okula Başlama Tarihi          :

Motor Gelişim: Ecrin, yardımla tek ayak üzerine 8-10 sn.durur, düşmeden 10 kez öne doğru çift ayak sıçrar. Yukarıdan atılan topu ve de kendine doğru zıplatılan topu yakalar. Model gösterildiğinde kağıdı çapraz şekilde katlar yönergeye göre çalışmasını tamamlar. Fakat bu tür çalışmalarda aşama çoğaldığında bazen zorlanabilmektedir. Ebeveylerine önerimiz evde de birlikte bu tür çalışmalar yapmaları olacaktır.

 

Bilişsel Gelişim: Dikkat edilmesi gereken nesne, durum, olayı fark ederek dikkatini yoğunlaştırabiliyor. Dikkat süresi istendik düzeyde. Nesne, durum ve olayları gözlemleyip yorumlayabiliyor. Nesnelerin çeşitli özelliklerini farkedip eşleştirme, gruplama ve sıralama yapabiliyor. 1-10 arası nesne ve rakamlar arasında ilişki kurabiliyor. 1- 20 arası ritmik sayabiliyor. Geometrik şekil, miktar, boyut, zaman, mekanda konum kavramlarına sahip. Neden sonuç ilişkisi kurabiliyor. Evde adres ve telefon bilgilerinin öğretilmesi gerek.

 

Dil Gelişimi: Çekinmediği zamanlarda kendini son derece iyi ifade edebilen, cümleleri düzgün kurabilen bir çocuk. Hikâye kitaplarını resimlerinden takip edebilen bir çocuk. Çocukta kitaba olan merakı desteklenmeli. Ona evde hikâyeler okuyun ve hikâye bitiminde sorular sorun. Bazen de hikayeyi yarıda bırakın gerisini o tamamlasın. Şarkı, tekerleme ve parmak oyunlarını öğrenmede çok başarılı.

Sosyal ve Duygusal Gelişim: Başkalarının ve kendisinin özelliklerini kabul ederek uygun davranışı sergiler. Hatalı davranışları dile getirip; kendi hatasını kabul eder. Canlıların yaşama hakkına özen gösterip, gerekli olduğu durumlarda canlıların bakımını üstlenir ve onları korur. Sosyal–duygusal alanda hedeflenen davranışların kazanımı sağlanmasına rağmen; uygun model olma/davranışın doğruluğuna göre tutarlı pekiştireç verilmesi davranışların yerleşmesinde yardımcı olacaktır.

 

Özbakım Becerileri:Giysilerini yardımsız giyip çıkarabiliyor, katlayabiliyor, asabiliyor. Ancak ayakkabısını bağlayamıyor. Evde bağlama çalışmaları yapılabilir. Kendi başına yemek yiyebiliyor. Yemek seçmiyor. Hoşuna giden yiyecekler olduğunda gidip tekrar alabiliyor, tabağındakileri bitirebiliyor. Acil durumlarda başvurulacak bir telefon numarasını öğrenmede yardımcı olunmalı ve devamlı olarak desteklenmeli bu konuda. Aynı zamanda düğme ilikleme ve bağcık bağlama çalışması önemle yapılmalıdır.

 

 

Görüş ve Öneriler: Blok, müzik, kitap, evcilik vb köşelerinde oynamaktan hoşlanmaktadır. Dışarıda top oyunlarından,  kum oyunlarından, koşmacalı oyunlarından vb oynamakta çok zevk almaktadır. Hayatın Boyunca Sağlık,  Mutluluk ve Başarı hep seninle olsun…

 

 

 

 

 

 

Okul Adı                                :

Öğretmenin Adı ve Soyadı   :

Rapor Tarihi                         :

Çocuğun Adı ve Soyadı       :

Çocuğun Doğum Tarihi       :

Cinsiyeti                                 :

Okula Başlama Tarihi          :

Motor Gelişim: Yürüme, koşma, yuvarlanma, sekme, atlama, yakalama vb. bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri rahatlıkla yapabiliyor. Kesme, yuvarlama, yapıştırma, boyama, resim yapma, çizme vb. el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilmede başarılı. Yardımla tek ayak üzerinde durma, tek ve çift ayak ile belli bir mesafeye gitme gibi denge hareketleri yapabiliyor. Evde bağlama ve katlamayla ilgili etkinlikler yapılarak beceriler geliştirilebilir.

Bilişsel Gelişim: Renkleri, rakamları ve şekilleri tanımada başarılı fakat renkler ve rakamlar üzerinde başarılı olsa da evde çalışmalar yapılmalı. Dikkatini toplamada ve sürdürmede de biraz zorlandığını gözlemledim. Evde 1 ve 10 arasında ufak çıkarma işlemleri yapılmalı. Aynı zamanda adres ve telefon bilgilerinin evde tekrar edilip, çocuğa kazandırılması gerekiyor. Sıralama, sınıflama ve nesneleri amaçlarına uygun olarak kullanma konusunda başarılı ve bu yönde de desteklenip pekiştirme yapılması gerekir.

Dil Gelişimi: Çekinmediği zamanlarda kendini son derece iyi ifade edebilen, cümleleri düzgün kurabilen bir çocuk. Hikâye kitaplarını resimlerinden takip edebilen bir çocuk. Çocukta kitaba olan merakı desteklenmeli. Ona evde hikâyeler okuyun ve hikâye bitiminde sorular sorun. Bazen de hikayeyi yarıda bırakın gerisini o tamamlasın. Cevaplarını çok zorlamadan almaya çalışın. Şarkı, tekerleme ve parmak oyunlarını öğrenmede çok başarılı.

Sosyal ve Duygusal Gelişim: Başkalarının ve kendisinin özelliklerini kabul ederek uygun davranışı sergiler. Özgün şiir ya da şarkı söyler. Hatalı davranışları dile getirip; kendi hatasını kabul eder. Canlıların yaşama hakkına özen gösterip, gerekli olduğu durumlarda canlıların bakımını üstlenir ve onları korur. Sosyal–duygusal alanda hedeflenen davranışların kazanımı sağlanmasına rağmen; uygun model olma/davranışın doğruluğuna göre tutarlı pekiştireç verilmesi davranışların yerleşmesinde yardımcı olacaktır.

 

Özbakım Becerileri:    Giysilerini kendi giyip çıkarabiliyor. Tuvalet bakımını bağımsız olarak gerçekleştirebiliyor. Gözlemlerime göre temizlik malzemelerini doğru kullanıyor, fakat evde takip edilmeli ve bunu pekiştirmesi önemle sağlanmalı. Beslenmesi  sağlıksız yemeklerde seçici  ve beslenmesi doğal değil. Acil durumlarda başvurulacak bir telefon numarasını öğrenmede yardımcı olunmalı ve devamlı olarak desteklenmeli bu konuda.

 

 

Görüş ve Öneriler: Blok, müzik, kitap, evcilik vb köşelerinde oynamaktan hoşlanmaktadır. Dışarıda top oyunlarından, ip atlama oyunlarından, kum oyunlarından, koşmacalı oyunlarından vb oynamakta çok zevk almaktadır. Hayatın Boyunca Sağlık,  Mutluluk ve Başarı hep seninle olsun…

 

 

 

 

 

Okul Adı                                :

Öğretmenin Adı ve Soyadı   :

Rapor Tarihi                         :

Çocuğun Adı ve Soyadı       :

Çocuğun Doğum Tarihi       :

Cinsiyeti                                 :

Okula Başlama Tarihi          :

 

Motor Gelişim: Yürüme, koşma, yuvarlanma, sekme, atlama, yakalama vb. bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri rahatlıkla yapabiliyor. Kesme, yuvarlama, yapıştırma, boyama, resim yapma, çizme vb. el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilmede başarılı. Tek ayak üzerinde durma, tek ve çift ayak ile belli bir mesafeye gitme gibi denge hareketleri yapabiliyor. Evde bağlama ve katlamayla ilgili etkinlikler yapılarak beceriler geliştirilebilir.

Bilişsel Gelişim: Nesne, durum, olayı fark ederek dikkatini yoğunlaştırabiliyor. Dikkat süresi istendik düzeyde. Nesne, durum ve olayları gözlemleyip yorumlayabiliyor. Nesnelerin çeşitli özelliklerini farkedip eşleştirme, gruplama ve sıralama yapabiliyor. 1-10 arası nesne ve rakamlar arasında ilişki kurabiliyor . Geometrik şekil, miktar, boyut, zaman, mekanda konum kavramlarına sahip. Evde adres ve telefon bilgilerinin öğretilmesi, sağ-sol kavramı ile ilgili evde küçük çalışmalar yapılmalı, rakam yazma çalışması yapılması gerekiyor.

Dil Gelişimi: Sözcük dağarcığı gelişmiştir. Dinlediklerinin anlamını kavrar ve çeşitli yollarla yollarla ifade eder. Görsel materyalleri okur. Okuma ve yazma farkındalığı gösterir.

 

Sosyal ve Duygusal Gelişim: Başkalarının ve kendisinin özelliklerini kabul ederek uygun davranışı sergiler. Özgün şiir ya da şarkı söyler. Hatalı davranışları dile getirip; kendi hatasını kabul eder. Canlıların yaşama hakkına özen gösterip, gerekli olduğu durumlarda canlıların bakımını üstlenir ve onları korur. Sosyal–duygusal alanda hedeflenen davranışların kazanımı sağlanmasına rağmen; uygun model olma/davranışın doğruluğuna göre tutarlı pekiştireç verilmesi davranışların yerleşmesinde yardımcı olacaktır.

Özbakım Becerileri: El-yüz yıkama, tuvalet temizliği vb. temizlik kurallarını uygulayabiliyor. Giysilerini yardımsız giyip çıkarabiliyor, katlayabiliyor, asabiliyor. Kendi başına yemek yiyebiliyor. Yemek seçmiyor. Hoşuna giden yiyecekler olduğunda gidip tekrar alabiliyor, tabağındakileri bitirebiliyor. Acil durumlarda başvurulacak bir telefon numarasını öğrenmede yardımcı olunmalı ve devamlı olarak desteklenmeli bu konuda.

 

Görüş ve Öneriler:    Sözcükleri anlamlarına uygun bir biçimde kullanır.Başkalarıyla yüksek düzeyde sözel iletişime girer. Soyut ve kavramsal düşünebilir.Sanat içerikli etkinlikleri sever.Elinde bulunan materyallere bir şeyler çizer.Grup içerisinde doğal bir lider görünümündedir.

Hayatın Boyunca Sağlık,  Mutluluk ve Başarı hep seninle olsun…

Okul Adı                                :

Öğretmenin Adı ve Soyadı   :

Rapor Tarihi                         :

Çocuğun Adı ve Soyadı      

Çocuğun Doğum Tarihi       :

Cinsiyeti                                 :

Okula Başlama Tarihi          :

 

Motor Gelişim: Yürüme, koşma, yuvarlanma, sekme, atlama, yakalama vb. bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri rahatlıkla yapabiliyor. Kesme, yuvarlama, yapıştırma, boyama, resim yapma, çizme vb. el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilmede başarılı. Tek ayak üzerinde durma, tek ve çift ayak ile belli bir mesafeye gitme gibi denge hareketleri yapabiliyor. Evde bağlama ve katlamayla ilgili etkinlikler yapılarak beceriler geliştirilebilir.

Bilişsel Gelişim: Renkleri, rakamları ve şekilleri tanımada başarılı fakat renkler ve rakamlar üzerinde başarılı olsa da evde çalışmalar yapılmalı. Dikkatini toplamada ve sürdürmede de biraz zorlandığını gözlemledim. Evde 1 ve 10 arasında ufak çıkarma işlemleri yapılmalı. Aynı zamanda adres ve telefon bilgilerinin evde tekrar edilip, çocuğa kazandırılması gerekiyor. Sıralama, sınıflama ve nesneleri amaçlarına uygun olarak kullanma konusunda başarılı ve bu yönde de desteklenip pekiştirme yapılması gerekir.

Dil Gelişimi: Alıcı ve verici dil gelişimi yaşının gerektirdiği seviyede ve hızla gelişmekte. Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanıyor. Belli bir konuda konuşmayı başlatarak, konuşurken ve dinlerken göz teması kurabiliyor. Sesleri ayırt edebiliyor ve kelimeleri doğru telaffuz ediyor. Dinlediklerini algılayıp yorumlayabiliyor Sözcük dağarcığında yaşının özelliklerini gösteriyor. Kelime oyunları, bilmeceler, öykülerden yararlanarak dil gelişimini destekleyebiliriz.

Sosyal ve Duygusal Gelişim: Sorumluluklarını yerine getirir. Değişik ortamlardaki kurallara uyar.  Kendine güvenir.  Başkalarıyla sorunlarını çözer.  Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.  Kendini yaratıcı rollerle ifade eder.  Bir işi veya görevi başarmak için kendini güdüler.

Özbakım Becerileri:    El-yüz yıkama, tuvalet temizliği vb. temizlik kurallarını uygulayabiliyor. Giysilerini yardımsız giyip çıkarabiliyor, katlayabiliyor, asabiliyor. Kendi başına yemek yiyebiliyor. Yemek seçmiyor. Hoşuna giden yiyecekler olduğunda gidip tekrar alabiliyor, tabağındakileri bitirebiliyor. Acil durumlarda başvurulacak bir telefon numarasını öğrenmede yardımcı olunmalı ve devamlı olarak desteklenmeli bu konuda.

Görüş ve Öneriler: Yaşına göre iyi bir kelime haznesine sahiptir.Sanat içerikli etkinlikleri sever.Elinde bulunan materyallere bir şeyler çizer.Öğrendiği şarkıları paylaşmak ister.Arkadaşlarıyla ya da akranlarıyla sosyalleşmeyi çok sever.Başkaları daima onunla birlikte olmak ister.Amaç ve hedeflerine ilişkin iyi bir anlayışa sahiptir.

Hayatın Boyunca Sağlık,  Mutluluk ve Başarı hep seninle olsun…

 

 

 

Okul Adı                                :

Öğretmenin Adı ve Soyadı   :

Rapor Tarihi                         :

Çocuğun Adı ve Soyadı       :

Çocuğun Doğum Tarihi       :

Cinsiyeti                                 :

Okula Başlama Tarihi          :

Motor Gelişim: Yürüme, koşma, yuvarlanma gibi bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri rahatlıkla yapabiliyor. Kesme, yuvarlama, yapıştırma, boyama, resim yapma, çizme vb. el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yardımla yapabilmekte. Bir yetişkin desteğiyle tek ayak üzerinde durma, tek ve çift ayak ile belli bir mesafeye gitme gibi denge hareketleri yapabiliyor. Evde bağlama ve katlamayla ilgili etkinlikler yapılarak beceriler geliştirilebilir.

Bilişsel Gelişim: Dikkat süresi yaşının gerektirdiği düzeyde. Nesne, durum ve olayları yardımla gözlemleyip yorumlayabiliyor. Nesnelerin çeşitli özelliklerini yardımla farkedip eşleştirme, gruplama ve sıralama yapabiliyor. 1-10 arası nesne ve rakamlar arasında ilişki kurmada zorlanıyor. Geometrik şekil, miktar, boyut, zaman, mekanda konum kavramlarına sahip.

Dil Gelişimi: Ses kaynağının ne olduğunu hangi yönden geldiğini söyler. Kelimeleri telaffuz eder. Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru kullanır. Belli bir konuda konuşmayı sürdürür. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatır. Parmak oyunları, tekerlemeler ve şarkıları öğrenmede yaşından beklenen düzeyde.. Hikâye etkinliğinde canlandırmada üstlendiği role uygun konuşur.

Sosyal ve Duygusal Gelişim:Zehra yeni katıldığı bir ortamda öncelikle çevresini, çevresindeki kişileri gözlemler, güven duyduğu kişinin yanında olmayı tercih eder, daha sonra uygun bulursa oradakiler ile iletişim başlatır. Zehra’nın yaşına uygun yeni sosyal aktivitelere katılması, yeni arkadaşlarla da dialog sağlayabileceği ortamlarda bulunması kendisini daha rahat ifade edebilmesi için olumlu olacaktır.

Özbakım Becerileri: Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır. Beslenme araç ve gereçlerini temizlik kuralları dahilinde kullanır. İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar. Giysilerini yardımla giyinir ve yardımsız çıkartır. Çıkartmış olduğu giysilerini yardımla katlar. Ayakkabılarını giyer, çıkartır. Duruma ve hava koşullarına uygun olan giyeceği seçer.

Görüş ve Öneriler: Zehra çok sessiz ve sakin bir çocuk. Tek başına oynamaktan hoşlanıyor.

 

Hayatın Boyunca Sağlık,  Mutluluk ve Başarı hep seninle olsun…            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul Adı                                :

Öğretmenin Adı ve Soyadı   :

Rapor Tarihi                         :

Çocuğun Adı ve Soyadı       :

Çocuğun Doğum Tarihi       :

Cinsiyeti                                 :

Okula Başlama Tarihi          :

 

Motor Gelişim: Yuvarlanma, sözel yönergelere uygun hareket etme, belirli bir yüksekliğe çıkma, bir engelin üzerinden sıçrama, nesneyi belirli bir mesafedeki hedefe atma konusunda yaşının özelliklerini gösteriyor. Katlama, resim yapma, kesme, bağlama, yapıştırma gibi el göz koordinasyonu gerektiren becerilerde başarılı. Yardımla tek ayak üzerinde zıplar. Çift ayak üzerinde sıçrama konusunda başarılı. Evde özellikle katlama, bağlama konusunda çalışmalar yapabilirsiniz.

Bilişsel Gelişim: Nesne, durum, olayı fark ederek dikkatini yoğunlaştırabiliyor. Dikkat süresi istendik düzeyde. Nesne, durum ve olayları gözlemleyip yorumlayabiliyor. Nesnelerin çeşitli özelliklerini farkedip yardımla eşleştirme, gruplama ve sıralama yapabiliyor. 1-10 arası nesne ve rakamlar arasında ilişki kurmada zorlanıyor. 1- 20 arası yardımla ritmik sayabiliyor. Geometrik şekil, miktar, boyut, zaman, mekanda konum kavramlarına sahip. Evde adres ve telefon bilgilerinin öğretilmesi, sağ-sol kavramı ile ilgili evde küçük çalışmalar yapılmalı, rakam yazma çalışması yapılması gerekiyor.

Dil Gelişimi: Belli bir konuda konuşmayı başlatarak, konuşurken ve dinlerken göz teması kurabiliyor. Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanıyor. Sözcük dağarcığında yaşının özelliklerini göstermekte. Yeni ve bilmediği kelimelerin anlamlarına dikkatini çekmek konusunda desteklenmeli. Ona evde hikayeler okuyun ve hikaye bitiminde sorular sorun ve cevaplarını onu zorlamadan almaya çalışın.

Sosyal ve Duygusal Gelişim: Kendini tanır, özeliklerini bilir. Duygularını fark eder ancak olumlu olumsuz duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koymakta zorlanır. Arkadaşlarına karşı yaptırım gücü kullanır, baskı yapar. Yaşıtlarının bulunduğu sosyal ortamlara girmeli, evde konulan kurallara tüm aile bireyleri ile birlikte uyulmalı. Yetişkinlerle iletişim kurabilir.

Özbakım Becerileri: Giysilerini kendi giyip çıkarabiliyor. Tuvalet bakımını bağımsız olarak gerçekleştirebiliyor. Gözlemlerime göre temizlik malzemelerini doğru kullanıyor, fakat evde takip edilmeli ve bunu pekiştirmesi önemle sağlanmalı. Beslenmesi  sağlıksız yemeklerde seçici  ve beslenmesi doğal değil. Acil durumlarda başvurulacak bir telefon numarasını öğrenmede yardımcı olunmalı ve devamlı olarak desteklenmeli bu konuda.

 

Görüş ve Öneriler: Selinnaz bebeklerle ve mutfak eşyalarıyla oynamayı çok seviyor. Evcilik oynamayı ve grupta sürekli liderin kendisi olmasından hoşlanıyor.

 

Hayatın Boyunca Sağlık,  Mutluluk ve Başarı hep seninle olsun…

 

 

 

 

Okul Adı                                :

Öğretmenin Adı ve Soyadı   :

Rapor Tarihi                         :

Çocuğun Adı ve Soyadı       

Çocuğun Doğum Tarihi       :

Cinsiyeti                                 :

Okula Başlama Tarihi          :

 

Motor Gelişim: Yuvarlanma, sözel yönergelere uygun hareket etme, belirli bir yüksekliğe çıkma, bir engelin üzerinden sıçrama, nesneyi belirli bir mesafedeki hedefe atma konusunda yaşının özelliklerini gösteriyor. Katlama, resim yapma, kesme, bağlama, yapıştırma gibi el göz koordinasyonu gerektiren becerilerde başarılı. Tek ayak üzerinde zıplama, çift ayak üzerinde sıçrama konusunda başarılı. Evde özellikle katlama, bağlama konusunda çalışmalar yapabilirsiniz.

Bilişsel Gelişim: Renkleri, rakamları, şekilleri tanıma, ritmik sayma konusunda başarılı. Evde 1-10a kadar olan rakamlarla ufak toplama çıkarma işlemleri yapılmalı. Adresini ve telefon numarasını evde tekrar ettirilip çocuğa öğretilmesi gerekiyor. Sağ sol kavramı evde desteklenmeli. Bunu kalemi tuttuğun elin sağ elin, diğeri sol elin diye kazandırılabilir. Öğrenme hızı yaşından beklenilenin düzeyde.

Dil Gelişimi:Yaren dil gelişiminde yaşından beklenen tüm ifade özelliklerine sahip bir öğrencidir. Söylenen komutları anlayıp yerine getirebiliyor. Konuşmalarında söz dizimi, genel Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun şekilde cümleleri kurarak kendisini ifade edebiliyor. Bununla ilgili olarak evde bol bol hikaye kitapları okunabilir, Yaren’dan bunları anlatması istenebilir, ev içerisindeki ev eşyaları vb. nesne isimleri ile ilgili küçük kelime oyunları oynanabilir. Mümkün olduğu kadar konuşması desteklenebilir.

Sosyal ve Duygusal Gelişim: Belli aralıklarda pasif ve çekingen fakat genel olarak kendini doğru olarak ifade edebilen bir çocuk. Türkçe etkinliği ve diğer etkinlik zamanlarında öğretmenin sorduğu sorulara cevap verebiliyor. Arkadaşları ile olan ilişkilerinde son derece başarılı olduğunu ve başkalarının haklarına saygılı olduğunu gözlemledim. Yine de ev ve ile ortamında yaşıtları ve büyükleri ile ilişki kurabileceği sosyal ortamlar yaratılmalı.

Özbakım Becerileri:    Giysilerini kendi giyip çıkarabiliyor. Tuvalet bakımını bağımsız olarak gerçekleştirebiliyor. Gözlemlerime göre temizlik malzemelerini doğru kullanıyor, fakat evde takip edilmeli ve bunu pekiştirmesi önemle sağlanmalı. Zaman zaman doğru beslenmenin önemi hakkında küçük konuşmalar yapmanızı öneririm. Acil durumlarda başvurulacak bir telefon numarasını öğrenmede yardımcı olunmalı ve devamlı olarak desteklenmeli bu konuda. Aynı zamanda düğme ilikleme ve bağcık bağlama çalışması önemle yapılmalıdır.

Görüş ve Öneriler: Resim, el sanatları vb. sanat ürünleri oluşturmaktan hoşlanır. Kesme, delme gibi el ve gözün işbirliği ile yapılabilecek işleri yapmaktan hoşlanır.

 

Hayatın Boyunca Sağlık,  Mutluluk ve Başarı hep seninle olsun…

80,434 total views, 0 views today

Paylaşabilirsiniz
Share
admin tarafından Gelişim Raporları kategorisinde yayınlandı.   Etiketler: , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

UA-51536771-1